မနောမယပုတီး

ပုတီးနှင့်ချစ်သူ (မနောမယပုတီး)

တစ်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရောင်ပြန်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ မောင်မောင်မြင့်အေး ရောက်လာ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်နှင့် ပုတီးအကြောင်း စကားပြောချင် ဟန်ရှိ၏။ မနောမယ

မနောမယပုတီး

ကုလားဟင်းနှင့်တူသော ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ပိုင် ပုတီးစိပ်နည်း တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ဗေဒင်ဆရာ သိဒ္ဓိဆန်းဆိုသူ ရောက်ရှိလာ၏။ ကျွန်ုပ်သည် သိဒ္ဓိဆန်းကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း – မင်းသိင်္ခသဗ္ဗေသတ္တာကမ္မသကာ