မွတ္တမ္း

ဂမၻီရမွတ္တမ္း

ဝိဇၨာရွစ္ေသာင္းဟူသည္ တခ်ိဳ႕က ဝိဇၨာရွစ္ေသာင္း ဆရာေကာင္းေတြ ကို အားလံုး ျမန္မာျပည္မွာပဲရွိၾက၊ ျမန္မာျပည္ကပဲ ထြက္ၾကတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကတာ ရွိပါတယ္။ မနောမယ