ယတြာချေရအောင်

ယတြာချေရအောင်

အားလုံးအတွက် အားထားထိုက်၊ အားကိုး ထိုက်ရာအစစ်ကား ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူသော ရတနာသုံးပါးပင်ဖြစ်၏။ သို့သော် လူများသည် မိမိ အားကိုးချင်သည့် အရာကိုသာ အားကိုးမိတတ်ကြ၏။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ