ရိုစီမ

ရိုစီမပြောပြတဲ့ လေရှူနည်း

တစ်နေ့သ၌ လှိုင်မြို့နယ် ဘူတာရုံလမ်း မှတ်တိုင်အနီး၊ အေးရိပ်မွန် ၁ လမ်းတွင်ရှိသော ကျွနု်ပ်၏ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဟောခန်းကလေးအတွင်းဝယ် ကျွနု်ပ်သည် ဂျာနယ်တစ်စေ ဇင်ယော်နီသဗ္ဗေဓမ္မာ www.zenyawni.org

ရိုစီမပြောပြတဲ့ လူမမာများ ဝမ်းသာစရာ အတည် ရိုစီမ လာပါပြီ

မိုးဖွဲဖွဲရွာနေသော ညနေစောင်းတစ်ခု၌ ကျွန်ုပ်သည် ခွေးခြေခုံလေးတစ်လုံးပေါ်တွင် ထိုင်၍ လမ်းမဘက်ဆီသို့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ငေးမောနေမိလေ၏။ ဇင်ယော်နီသဗ္ဗေဓမ္မာ www.zenyawni.org

ရိုစီမပြောပြတဲ့ ထမင်းစားနည်း

တစ်နေ့သ၌ လှိုင်မြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ဘူတာရုံလမ်း မှတ်တိုင်အနီး အေးရိပ်မွန် ၁ လမ်း၊ တိုက် ၁၅၊ အခန်း ဝ၀၄ ရှိ ကျွနု်ပ်၏ ဗေဒင်