ရွှေစက်တော်

ရွှေစက်တော် မန်းချောင်းအတွင်း ရေမချိုးစေချင်

သုံးနှစ်အချိန်ပေးမည်။ သုံးနှစ်နေလို့မှ ဘုရားဖူးတွေ ရေချိုးတဲ့ကိစ္စ မတားမြစ်နိုင်လျှင် ဘုရားပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်