လင်းညို့တာရာ

တော်ဝင်အိန်ဂျယ် အေရီရယ်၏ တန်ခိုးအစွမ်း

အေရီရယ်တမန်တော်မြတ်သည် ၁၇ ရာစု မှတ်တမ်းများတွင်လည်း ကောင်း၊ ဂျူးဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှစ်ခု ရောနှောထားသော Judeo – Christian ဘာသာ တရားများတွင်လည်းကောင်း အေရီရယ်အကြောင်း