လာဘ်ရွှင်စေဖို့

ဈေးရောင်းကောင်းစေ လာဘ်ရွှင်စေဖို့

ဈေးသည်တစ်ဦးအဖို့ မိမိ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် အရောင်းသွက်ချင်၊ ဈေးရောင်းကောင်းချင်သည်မှာ ဓမ္မတာဖြစ်ပါသည်။ မနောမယ