ဟန္ထက္ေစာ

ေဇာ္ဂ်ီ-ဇီးကြက္ စီးပြားတက္ အစီအရင္

(Zawgyi) ေဇာ္ဂ်ီ-ဇီးကြက္ စီးပြားတက္ေသာ အစီအရင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ကိုင္း၊ စဥ့္ကိုင္၊ စဥ့္ကူၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေပါက္ေသာ ေဇာက္ျခမ္းသားကို ဇီးကြက္ေပၚ ေဇာ္ဂ်ီ ေဆးႀကိတ္ထိုင္ေနပံုကို ထုပါ။ ထိုအ႐ုပ္ေလးကို