အကောင်းရှာမှ ကောင်းတာရမည်

အကောင်းရှာမှ ကောင်းတာရမည်

လောကနိယာမအရ လူအပါအဝင် သတ္တဝါတိုင်း အကောင်းကိုမှ ကြိုက်တတ်ကြပေသည်။ ကောင်းသည့်အရာမှန်သမျှ ပိုင်ဆိုင်လိုခွင့်ရှိက ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြသည်။ သို့သော်ငြား သဘာဝက အကောင်းချည်း ပေးလေ့မရှိ။ သည်တော့ အကောင်းကိုရှာမှသာ အကောင်းကို