အင္းအစီအရင္

ဓမၼအစြမ္း ပဌာန္း ၂၄ ပစၥည္း အင္းျမတ္အစီအရင္

အလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲႀကီးကား ေအာင္ျမင္စြာ   ၿပီးဆံုးသြားပါေလၿပီ။ အလွဴမဂၤလာေတာ္ႀကီး ၿပီးစီး သြားေလၿပီမို႔ အလွဴဒါယကာ၊ ဒါယိကာမႀကီးမ်ား ေရာ အလွဴေတာ္ပြဲလာ မင္းပရိသတ္ဧည့္သည္ေတာ္ အေပါင္းတို႔လည္း ျပန္သြားကုန္ၾကပါေလၿပီ။ သို႔ ေသာ္မျပန္ၾကေသးဘဲ