အဏၰ၀ါလႈိင္း

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဦးသိန္းေရႊအေၾကာင္း

(Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္) ဦးသိန္းေရႊႏွင့္ ဘုရားထီးတင္ပြဲ “ဦးသိန္းေရႊ ဒီအသက္အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီ။ ဘုရားထီးတင္ဖူးလား?” “တင္ဖူးတာေပါ့။ သာေပါင္း-ေတာင္ညိဳက ဘုရားထီးတင္တာ ငါပါတာေပါ့” “ဘုရားထီးတင္ပံုကို ေျပာျပပါဦး” မနောမယ