အတိုက်

နောက်ဖေး အပင်မှာ အတိုက်လုပ်ထားတာပါ။

အထူးသဖြင့် အစိမ်းတိုက်၊ သရဲတိုက်လိုမျိုးနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါမှာ အောက်လမ်း ဆရာတွေ ခိုင်းထားတဲ့ အစိမ်း၊ သရဲတွေက မိသားစုကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ နှောင့်ယှက်တတ်ပါတယ်။