အာကာမုိး (လႈိင္)

အလုပ္ထြက္ခ်င္လုိ႔လား

  ဒီလိုပါခင္ဗ်။ ေလာကႀကီးမွာ အသက္ တစ္ရာသာ မေနရရင္ေနမယ္ အမႈ တစ္ရာကေတာ့ ႀကံဳရတတ္ ေပတယ္လို႔ ေရွးလူႀကီးသူမေတြက ဆို႐ိုးထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ က်ဳပ္တို႔ ေဗဒင္ဆရာ