အိမ်တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီး ရအောင်လုပ်နည်း

မနောမယ ဓာတ်ကူးစာဖြင့် အိမ်တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီး ရအောင်လုပ်နည်း

တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေ၏။ မိတ်ဆွေဟု ဆိုသော်လည်း ကျွန်ုပ်ထက် အသက်အရွယ်အားဖြင့် ငယ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ ညီနှင့်မှ ရွယ်တူခန့်ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းအား