အိမ်ထောင်ဘက်

ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အိမ်ထောင်ဘက်များအတွက်

ဗေဒင်ဆရာဘ၀ အတွေ့အကြုံများထဲတွင် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ အများဆုံး ကြုံတွေ့ရတတ်၏။ ရှေ့အခါတုန်းက ဆရာသမားများက ဗေဒင်ဆရာများ ဗေဒင်ကိန်းဂ မနောမယ