ေက်ာ္မင္းႏုိင္

ကုိယ့္သခ်ႋဳင္း ကုိယ္တူးသူမ်ား

‘ဒိုင္း’ ‘ဒိုင္း’ ေသနတ္သံႏွစ္ခ်က္ဆင့္၍ ၾကားလိုက္ရတာ နဲ႔ အသက္လုေျပးလာတဲ့ ေအာင္မင္းနဲ႔ ဘတိုးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ႐ုတ္တရက္ ေျမျပင္မွာ ေမွာက္ခ်လိုက္ရ တယ္။ မနောမယ