ေဆာင္း၀င္းလတ္

ေဗဒင္အရ ေရွးတုန္းက ဆရာႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းအယူအဆ

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕က ဆရာႀကီးဦးသန္းေမာင္ ေရးခဲ့တဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ကိန္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရပါတယ္။ ၁၃၀၉ ခုက ေရးခဲ့တာဆိုေတာ့ ခရစ္ ႏွစ္အားျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေရးခဲ့တာပါ။ ျမန္မာ