ေဒါက္တာမတင္ဝင္း(ပညာေရးတကၠသိုလ္)

ကလ်ာဏဆုိတာ ရွားလည္း ရွားပါတယ္။

ကြ်န္မငယ္ငယ္ကတည္းက လူဦးေရနည္းတဲ့ မိသားစုမွာ လူျဖစ္ခဲ့ရတာရယ္၊ ခ်ဴခ်ာလို႔ အရြယ္ တူမ်ားနဲ႔ မေပါင္းသင္းႏိုင္တာရယ္စတဲ့ အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ လူ႕ေလာကႀကီးနဲ႔ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ဖူးလွတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။