ေဗဒင္ေက်ာင္းသား ေဇယ်တု (အယူေတာ္မဂၤလာ)

ပိုက္ဆံရွာနည္း

ပိုက္ဆံဆိုတာ မိန္းမလိုပဲဗ်။ ကိုယ္ကလိုက္ရင္ သူက ေျပးတယ္။ ကိုယ္ကေျပးရင္ေတာ့ သူက  ျပန္လိုက္တယ္ ဟု ေျပာလိုက္သူကား ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္ စီနီယာေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆရာ ထက္ေအာင္ဝင္း(ပုသိမ္)ျဖစ္၏။