ေမာင္ဉာဏ္စိန္

သေခြင်းတရားကို ကြောက်ကြသလား

“ကျွန်ုပ်၏သားဟာ မခေါ်ဘဲ၊ ဘဝတစ်ပါးက လာခဲ့သူပါ။ အခုလည်း ဘဝတစ်ပါး သို့ ကူးပြောင်းသွားတာဟာ သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့က ဘဝ တစ်ပါးသို့ သွားတော့လို့ နှင်လွှတ်လို့သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။