ေမာင္ျမင့္ေအာင္

အေဖ

ကာလတစ္ခုတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ေနသည့္ရပ္ကြက္ေလးက သန္႔သည္။ ဘိလိယက္ခံုမရွိ။ အရက္ဆိုင္ မရွိ။ မူးယစ္ရမ္းကားသူမရွိ။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ စာအုပ္အငွားဆိုင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္ စတိုးဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္သာ ရွိသည္။ သိုေသာ္ ကံၾကမၼာ၏ မသမာမႈေၾကာင့္

စိတ္ရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္

သီလလံုၿခံဳသူသည္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝသည္။ စိတ္ၾကည္လင္သည္။ စိတ္ တန္ခိုးႀကီးမားသည္။ ထို႔ျပင္ သီလလံုၿခံဳ ျခင္းက အသက္ရွည္ေဆးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲျခင္း၊