ေရႊလမ္းေငြလမ္းညႊန္လုိက္မယ္

မုန္႔လက္ေဆာင္းကို ေရႊရင္ေအးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါေစ

တစ္ခုေသာ နံနက္ပိုင္း၌ အဘသည္ ဝတၴဳ ရွည္ႀကီးတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားေနရာမွ ေခတၲနား၍ မုန္႔ဟင္းခါးစားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ေလ၏။ ထိုသို႔ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း- “မင္းအေနနဲ႔ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို

ေရႊလမ္းေငြလမ္း ညႊန္လုိက္မယ္

  အေရာင္လမ္းညႊန္ ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြခင္ဗ်ား … ေလာကႀကီးမွာ အေရာင္အေသြးဆိုတာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အေရာင္ေတြမွာ ထူးျခား တဲ့ ဂမၻီရအာနိသင္ေတြ၊ အစြမ္းအစေတြ ကိန္းေအာင္း ေနပါတယ္။