ေအာင္ျမင္မႈ

ေအာင္ျမင္မႈဘာေၾကာင့္ရသလဲ – ေက်ာ္ေဌး (ဘီေအစီ) –

  တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္ဟာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေနရာေတြမွာ ေရာင္စံုမိုးပ်ံ ေဘာလံုးေတြ လိုက္လံေရာင္းခ်ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည္။ ေရာင္စံုေဘာလံုးေတြထဲမွာ အနီ၊ အျပာ၊ အဝါ၊ အစိမ္း စသျဖင့္