ေအးခ်မ္းၿမိဳင္(လိႈင္)

ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာမွာ ခ်မ္းသာမလဲ

မိတ္ေဆြမ်ားအေနႏွင့္ မိမိသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ရြာတစ္ရြာ၌ အေျခခ်၍ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္ စိတ္ကူးၿပီဆိုပါက ေအာက္ပါတြက္နည္းကေလးႏွင့္ တြက္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ မနောမယ

ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရရန္

ကြ်န္မတို႔ ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဗ ဒင္ပရိသတ္ေတြထဲမွာ သူတို႔မိသားစုေတြထဲကေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ အလြန္မ်ားျပားလွပါတယ္။ ရပ္ေဝးေျမျခား တိုင္းတစ္ပါးမွာ အလုပ္အ ကိုင္ အဆင္ေျပေနသူေတြရွိသလို အဆင္မေျပျဖစ္