ေျမလတ္ျမတ္သူ

အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ အရွင္ ေဇယ်သိဒၶိ ဓမၼဥာဏိက ေရႊေပၚကြ်န္း ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေရွးက သတိေပးခဲ့ေသာစာ

  “ရွက္ဖူးလား၊ ေၾကာက္ဖူးလား” ရာဆုတ္ပြဲ ကမၻာအ႐ႈပ္ထဲ လူ႕ဘဝကို ဘာလုပ္ဖို႔လာတာလဲ… အပူနဲ႔ လာတာလား … အကူနဲ႔ လာတာလား … အယူနဲ႔ လာတာလား