ျမန္ဂုဏ္ေဆာင္

ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဟာပုရိသလကၡဏာေတာ္ႏွင့္ ဥပဓိ႐ုပ္

  လူသားသည္ သတၲေလာကတြင္ အသိဥာဏ္အရွိဆံုးသတၲဝါျဖစ္သည္။ လူသည္ မိမိ၏အေကာင္းအဆိုးကို သိသည္။ တစ္ပါးသူ၏ အေကာင္း အဆိုးကိုလည္း ျမင္ေအာင္႐ႈၾကည့္ႏိုင္စြမ္းသည္။ အသိဥာဏ္ပိုင္ေသာ လူသားက နကၡတ္ ေဗဒင္၊