၅၅၀ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္

ေတာင္းသူ ေပးသူ မညီတူ ငိုသူဟူ၍ မွတ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အာဠဝီျပည္၊ အဂၢါဠဝေစတီ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ကုဋိကာရ (တဲ၊ တင္းကုပ္ကိုျပဳျခင္း) သိကၡာပုဒ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က အာဠဝီျပည္သား ရဟန္းတို႔သည္  မိမိတို႔ေနထိုင္ရန္

က်ေရာက္မည့္ေဘး ႀကိဳတင္ေတြး၊ မေႏွးေဆာင္ရြက္ မိမိအတြက္

  ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတ ဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ပုစိမႏၵ(တမာပင္)ဇာတ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ မနောမယ

ေရႊလမွာ ယုန္ဝပ္လုိ႔

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ရွိ ေတာႀကီးတစ္ခုတြင္ ဘုရားေလာင္းသည္ ယုန္မ်ိဳး၌ ျဖစ္၍ ထိုေတာႀကီးတြင္ ေနထိုင္က်က္စား၏။ ဘုရား ေလာင္းယုန္မင္းတြင္ ေမ်ာက္၊ ေျမေခြး၊ ဖ်ံဟူေသာ မိတ္ေဆြသံုးဦးရွိ၏။ မနောမယ