ဝိဇၨာေျပာင္ႏွင့္ ရင္ထဲက ပန္း

ဝိဇၨာေျပာင္တည္းဟူေသာ အာဂကြ်ႏု္ပ္သည္  ရြက္ေျခာက္ေဝစည္အမည္ရွိ ဧရာ နႏၱေတာအုပ္ႀကီးအတြင္းဝယ္ အေဖာ္မရွာ တစ္ကိုယ္တည္း စိပ္ပုတီးျဖင့္ ရိပ္ႀကီးခိုကာ ေအး ေအးလူလူက်င့္ႀကံေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ သူေ႒းျဖစ္ ေစ့၊ ဒဂၤါးသံုးရာထီေပါက္ေစ့၊ ၿပီးေတာ့ ဟိုဟာျဖစ္ေစ့ သူေတာ္ေကာင္းစင္စစ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့၏။

အႏွီရြက္ေျခာက္ေဝ စည္ေတာႀကီးအတြင္း၌ ေနထိုင္ရသည္မွာ အမွန္တကယ္ပင္ ေအးေအးလူလူ ရွိလွေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း “အကြ်ႏု္ပ္လည္း ေလ ေလာကီသားေပမို႔” ဆိုသည့္အတိုင္း ဒုကၡဆူေဝ သည့္ မႏုႆလူေတြအၾကားသို႔ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ေရာက္သြားသည့္အခါမ်ားလည္း ရွိေလေသးေတာ့ သည္။

အကြ်ႏု္ပ္သည္ ယခုအေခါက္၌ မဟာဘာဆို တံုးမည္ေခၚ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ေလးဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားခဲ့၏။ အႏွီၿမိဳ႕ကေလးသို႔ ေရာက္တုန္းေရာက္ ခိုက္ ဝိဇၨာေျပာင္တည္းဟူေသာ အကြ်ႏု္ပ္သည္ လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ဝင္ေလ၏။

အကြ်ႏု္ပ္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ေသာအခါ မ်ား၌ ဝိဇၨာေျပာင္မွန္းသိေသာ လူမ်ားသည္ အလွ်ိဳ လွ်ိဳ ဝင္လာေလ့ရွိ၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔ဘာသာလုပ္ ထားေသာ ၄င္းတို႔၏ ဒုကၡအမိႈက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္အား ရွင္းခိုင္းေလေတာ့၏။ ကြ်ႏု္ပ္ရွင္း၍ မေျပေပ်ာက္ဘူး ဆိုလွ်င္ အလကားဝိဇၨာေျပာင္ႀကီး တကယ့္ဝိဇၨာ လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဇာတ္ထဲက ဝိဇၨာႀကီးဟူ၍ ကဲ့ရဲ႕ ၾကဦးမည္ျဖစ္၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အကြ်ႏု္ပ္ကမူ မိမိတတ္သေလာက္မိမိစြမ္းသေဘာက္ ရွိသမွ်အစြမ္း၊ ရွိသမွ်အစကေလးမ်ားျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးေန သည္ခ်ည္းပင္ ျဖစ္ေလေတာ့၏။

တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ကြ်ႏု္ပ္ထိုင္ေနေသာ စားပြဲ သို႔ မိုးအံု႔မ်က္မွန္တပ္ထားေသာ ဗိုက္ရြဲရြဲလူတစ္ဦး ဝင္လာေလ၏။ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ၄င္းအား ေကာင္း စြာသိ၏။ ဤဘာဆိုတံုးၿမိဳ႕ကေလးဝယ္ မဟုတ္တာ အကုန္လုပ္ေနေသာ သူတစ္ဦးပင္ျဖစ္ေတာ့၏။ ၄င္း ဦးမဟုတ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္ေရွ႕၌ဝင္ထိုင္ၿပီးေနာက္-

“ဝိဇၨာေျပာင္ ဝိဇၨာေျပာင္ဆိုၿပီး တီဗီမွာ မေၾကာ္ျငာဘဲ နာမည္ႀကီးလြန္းလို႔ ျမင္ဖူး တယ္ရွိ ေအာင္လာၾကည့္တာပါ။ ကိုယ့္ ဆီေရာက္လာတာနဲ႔ ဒုကၡသည္လို႔ေတာ့ မေအာက္ေမ့လိုက္ပါနဲ႔။ ဒီဘဝ အတြက္ ေတာ့ ဘာဒုကၡမွ ရွိစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ သိခ်င္တာေလးတစ္ခုရွိလို႔ လာခဲ့တာပါ။ က်ဳပ္က ဆိုင္ရာပိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အေမႊးတိုင္ေတြ၊ ဖေယာင္းတိုင္ေတြ၊ ပန္း ေတြ၊ ေရခ်မ္းေတြ ေန႔ညမျပတ္ လွဴတန္း ေနတာဗ်။ ခင္ဗ်ားဆိုတဲ့ ဝိဇၨာ ေျပာင္ကေတာ့ ေတာႀကီးမ်က္ မည္းထဲမွာ ပုတီးစိပ္သလိုလို ဘာ လိုလိုနဲ႔ လွဴဖို႔တန္းဖို႔ေဝးစြ၊ ကိုယ္စားဖို႔ ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ေနမွာပါ။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္သိခ်င္တာက ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ဳပ္က ေသၿပီဆိုရင္ ဘယ္သူက နတ္ျပည္ တက္မလဲ” ဟူ၍မဆီမဆိုင္ အသားလြတ္ ေစာ္ကား ေမာ္ကား ေျပာေလေတာ့၏။

“ဒါမ်ားေမးေနရေသးလား ကိုယ့္လူရယ္ သူေတာ္စင္နဲ႔လူယုတ္မာတို႔ရဲ႕လမ္းဆိုတာ ျပဒါးတစ္ လမ္း၊ သံတစ္လမ္း၊ ငရဲတစ္လမ္း၊ နတ္ျပည္တစ္ လမ္းပဲကြ၊ မင္းလိုေကာင္မ်ိဳးကေတာ့ မတန္မရာ နတ္ျပည္ေတြဘာေတြေတာင္ မေျပာသင့္ပါဘူးကြာ လွ်ာေလျဖတ္သြားပါဦးမယ္”ဟု အကြ်ႏု္ပ္က ေျပာ လိုက္လွ်င္ ၄င္းဦးမဟုတ္သည္ ေဒါသတႀကီးႏွင့္-

“ဘာလို႔နတ္ျပည္နဲ႔မတန္ရမွာလဲ၊ က်ဳပ္က အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ ပန္းေတြ ေရခ်မ္းေတြ အၿမဲကပ္ေနတာ”ဟု ေျပာေလေတာ့၏။ အကြ်ႏု္ပ္ သည္ ၄င္းကဲ့သို႔ အႀကံပက္စက္ လက္ဖက္ရည္ခြက္ ဖံုးသည့္ ပန္းကန္ျပားေလာက္မွ် ေစာက္မနက္ေသာ လူယုတ္မာ ကေလကဝအား ဘာမွ်မတုန္႔ျပန္ေတာ့ ဟုစိတ္ကူးလိုက္မိေလ၏။ သို႔ေသာ္ျငား သနားသျဖင့္ ပင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာလိုက္မိပါေလေတာ့သ တည္း။

“ဒီမွာ အလင္းတိုင္လွဴတာကေတာ့ ဟုတ္ ပါရဲ႕ ..၊ မင္းရဲ႕မေနာအိမ္ဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ားလင္း ေနလို႔လဲ …။ အေမႊးတိုင္ေတြ ပန္းေတြလွဴတာက ေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕ …၊ မင္းရဲ႕ႏွလံုးသားကေရာ ဘယ္ ေလာက္မ်ား ေမႊးပ်ံ႕သင္းႀကိဳင္ေနလို႔တံုး …။ ေရ ခ်မ္းေတြလွဴတာကေတာ့မွန္ပါရဲ႕ …၊ မင္းရဲ႕အေတြး အႀကံေတြဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေနလို႔တံုး။

ဒီေတာ့ေျပာလိုက္မယ္ …။ ႏွလံုးသားကို ေမႊးေအာင္ထား၊ ႏွလံုးသားေလးကို ေအးေအာင္ ထား၊ ႏွလံုးသားေလးကို လင္းေအာင္ထား အဲဒါ နတ္ျပည္သြားမယ့္ရထား …”

 

ေယာနိေသာ မနသီကာယ

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ႏွလံုးသြင္းေတာ္မူႏိုင္ၾကေစကုန္

 

ေက်ာ္ေျပာင္