လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး သခ်ဳႋင္းကုန္းဆီ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနၿပီဆုိပါလား

 

ကြ်န္ေတာ္ခရီးမသြားတဲ့ရက္ေတြမွာ မနက္ သံုးနာရိခြဲ ေလးနာရီဆိုလွ်င္ အိပ္ရာကထေလ့ရွိပါ တယ္။ ေလးနာရီဆိုလွ်င္ အျခားစၾကဝဠာက ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ႀကီးေတြ၊ တန္ခိုးႀကီးနတ္ႀကီးေတြ၊ အာကာ သဟင္းလင္းျပင္ႀကီးထဲက တန္ခိုးရွင္ႀကီးေတြ ၾကြလာၿပီး ကမၻာေပၚက လူသားေတြအေၾကာင္း။ သဘာဝ ရာသီဥတုေတြအေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားလမ္းညႊန္ ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘုရားရွင္ႀကီးမ်ား၊ နတ္ႀကီးမ်ား၊ တန္ခိုးရွင္ႀကီးမ်ား မိန္႔မွာေျပာၾကားသည္မ်ားအနက္မွ လူအမ်ားအက်ိဳးရွိေစမည့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယခုလည္း ၁၅-၇-၂၀၁၄ ရက္ မနက္က အနက္ေရာင္ဝတ္႐ံုနဲ႔ တန္ခိုးရွင္ႀကီးတစ္ပါး ၾကြေရာက္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးမိန္႔ၾကား ခ်က္မ်ားမွာ ယေန႔ လက္ရွိလူသားေတြရဲ႕ အျဖစ္အ ပ်က္အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေနတဲ့အတြက္ သတိ ျပဳဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီးရဲ႕ ဘြဲ႕ နာမည္မွာ ေဗ်ာင္းဝိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းႏွစ္ (၁၆၇,ဝ၀ဝ)ေဝးတဲ့ အာကာသထဲက ၾကြလာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက လူအမ်ားလိုက္နာ ရမည့္အခ်က္မ်ားနဲ႔ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကို မိန္႔ ၾကားပါတယ္။

လူေတြက သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းေတြ ကို ေခြ်တာသံုးစြဲၾကပါ။

အာကာသဟင္းလင္းျပင္ႀကီးထဲကို အမိႈက္ ေတြ မပစ္ပါႏွင့္။

ကမၻာ့ရာသီဥတုတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပို၍ပူ ျပင္းလာမည္။

ယေန႔ကမၻာတြင္ သိပၸံပညာအလြန္ထြန္းကား ေနတယ္။ သိပၸံပညာထြန္းကားသည့္အေလ်ာက္ လူ သံုးပစၥည္းအသစ္ေတြလည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေပၚထြက္ ေနတယ္။ လူေတြရဲ႕ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူေနမႈဘဝပံုစံလည္း ေျပာင္းလဲ လ်က္ရွိပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝပံုစံဟာ လူသားတစ္ရပ္လံုးကို သခ်ႋဳင္းကုန္းဆီသို႔ ဦးတည္ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲ ဆိုလွ်င္ –

လူသားေတြဟာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အမ်ိဳး မ်ိဳးကို တီထြင္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကတဲ့အတြက္ လူသားေတြကို သာမန္ေဆးနဲ႔ကုသလို႔မရတဲ့ ေရာ ဂါေတြျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

လူေတြတီထြင္ေဖာ္စပ္သံုးစြဲေနတဲ့ ေဆးဝါး ေတြနဲ႔ လူသားေတြရဲ႕ ေရာဂါေဝဒနာေတြကို ကုသတဲ့ အခါ ျပင္းထန္တဲ့ ေဆးဝါးေတြရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္  လူေတြရဲ႕ သက္တမ္းေစ့မေနရဘဲ လူေတြရဲ႕သက္ တမ္းတိုလာႏိုင္တယ္။

လူေတြရဲ႕ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ လူေတြစားသံုးရတဲ့ သစ္ပင္၊ သီးႏွံေတြ မူလမ်ိဳး႐ိုးဗီဇဂုဏ္သတၲိ မေျပာင္းလဲဘဲ သီးႏွံပံုစံ၊ သီးႏွံရဲ႕အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာရာ ထိုသို႔အသစ္ တီထြင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ သီးႏွံမ်ားကို လူေတြက ေရရွည္စားသံုးျခင္းျဖင့္ လူသားမ်ိဳး႐ိုးဗီဇ အေျခခံစြမ္း ရည္ေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။

လူေတြစမ္းသပ္တီထြင္ထားတဲ့ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာ လူေတြစိတ္ကို မထိန္းႏိုင္မသိမ္း ႏိုင္ျဖစ္တဲ့အခါ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၿပီး လူသားအားလံုး ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဇီဝေလာင္စာဆီေတြကို တစ္ကမၻာလံုးရွိ စက္ ႐ံု အလုပ္႐ံုေတြ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ရထားေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြက ေန႔စဥ္ အေျမာက္အျမားသံုး စြဲေနၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းကာ  လူေတြ႐ွဴရသည့္ေလ မသန္႔တဲ့အတြက္ အဆုတ္ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

လူေတြဟာ ဘဝစားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ေတြ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ယေန႔လူေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကထက္ပိုၿပီး အလုပ္ေတြလုပ္ ၾကရပါတယ္။ တစ္ေန႔ ပွ်မ္းမွ်အလုပ္ခ်ိန္အျပင္ အခ်ိန္ ပိုေတြလည္း လုပ္ၾကရတယ္။ ယေန႔လူေတြ အလုပ္ လုပ္ၾကရတာ ပင္ပန္းလြန္းတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ႏွစ္ ရွည္လမ်ား ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ရတဲ့အခါ က်န္း မာေရးကို ထိခိုက္ၿပီး အသက္တိုေစႏိုင္ပါတယ္။

လူသားေတြ လြန္ကဲတဲ့ ေလာဘေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပါ။ လြန္ကဲတဲ့ ေလာဘေတြေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို ဆံုး႐ံႈးေစႏိုင္ပါတယ္။

လူသားေတြ လိင္တူဆက္ဆံေပါင္းသင္းျခင္း ကို တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ၊ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေနၾကၿပီ။ ဒီကိစၥဟာ ဘယ္တိရစၦာန္ မ်ိဳးမွ မက်င့္သံုးတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဤကဲ့သို႔ျပဳမူျခင္း ျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ စိတ္အေျခအေနတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚ လာၿပီး စိတ္ေဝဒနာသည္ဘဝ ေရာက္ရွိႏိုင္တယ္။ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလွ်င္ စိတ္ေဝဒနာ တစ္မ်ိဳး စတင္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူသားေတြ အသက္ရွည္က်န္း မာစြာ ေနႏိုင္ဖို႔ လူသားေတြ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ စားသံုး ေနထိုင္ၾကပါ။ ေလထုညစ္ညမ္းေအာင္ မျပဳလုပ္ပါ ႏွင့္။ သီးႏွံေတြကို သဘာဝအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္စားသံုးၾကပါ။ သဘာဝမဟုတ္တဲ့ ေမထုန္အမႈ ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ယခုၾကြလာတဲ့တန္ခိုးရွင္ႀကီးက အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိပါၿပီလဲ။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ လူ႕ဘဝက သက္တမ္းနဲ႔ ေျပာရရင္ အသက္ (၅၀ဝ,ဝ၀ဝ)ရွိပါၿပီ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက လူ႕ဘဝကေန ယခုကဲ့သို႔ တန္ခိုးရွင္ႀကီး ျဖစ္လာတာပါလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မဟုတ္ပါဘူး။ နတ္ဘဝငါး ဘဝျဖစ္ၿပီးမွ ေရာက္ခဲ့တာပါ။ လူ႕ဘဝကေန စတုမဟာရာဇ္အနိမ့္စားနတ္ဘဝက စျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ဘယ္ကမၻာကေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တန္ခိုးႀကီးနတ္ႀကီး ျဖစ္လာတာပါလဲ။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ ဒီကမၻာ ယခုသီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမွာ လူသားဘဝကေန ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ အဲဒီကာလ လူသားေတြေနခဲ့ထိုင္ ခဲ့ၾကတာ ေျပာျပပါဦး။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ အဲဒီအခ်ိန္က လူေတြက သစ္သီးေတြကို စားသံုးၾကတယ္။ တိရစၦာန္ေတြကို သတ္ျဖတ္စားတဲ့ အေလ့အထမရွိေသးဘူး။ အဲဒီလို သတ္စားရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ မွာလည္း ဘာအဝတ္မွ မဝတ္ၾကေသးဘူး။ မိုးေတြ ရြာလွ်င္ သစ္ပင္ႀကီးေတြေအာက္မွာ ေနၾကတယ္။ သစ္ရြက္ေတြနဲ႔ၿခံဳတာ ဖံုးအုပ္တာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္က ယခုေခတ္လူေတြလို အေမြးအမွင္ပါး ပါးေပါက္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဝက္ဝံ၊ လူဝံေတြလို ခႏၶာကိုယ္မွာ အေမြးအမွင္ေတြေပါက္တယ္။ စကား ေတာ့ေျပာၾကတယ္။ ဘာကိုမွ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ တာမရွိပါဘူး။ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းျဖတ္ရန္၊ ေျမႀကီးကို တူးရန္ ေက်ာက္ကိုလက္နက္အျဖစ္လည္း မသံုးၾက ေသးပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္နဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနခ်င္တဲ့လူနဲ႔ေနၾကတာ ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ သားသမီးအေပၚသံေယာဇဥ္ေရာ မရွိၾကဘူးလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ သားသမီးအေပၚ မိခင္က ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဖခင္ကေတာ့ မရွိပါဘူး။ ကေလးရဲ႕ ဖခင္က ဘယ္သူမွန္းလဲ မသိၾကပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ သစ္သီးကိုေရနဲ႔ျပဳတ္စားတာရွိပါ သလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မရွိပါဘူး။ မီးရေအာင္ လည္း မလုပ္တတ္ပါဘူး။ ေတာမီးေလာင္တာေတြ ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမီးေတြ ေရရွည္ရေအာင္ ထင္း ေျခာက္နဲ႔ ဆက္ၿပီးမီး႐ိႈ႕ရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾက ပါဘူး။ ေတာမီးေလာင္လွ်င္ ေဝးရာထြက္သြားၾက တာပါပဲ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ လူေတြ စိတ္ညစ္တာ၊ စိတ္ဆင္း ရဲရတာေတြ ရွိပါသလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ လူေတြစိတ္ညစ္တာ စိတ္ ဆင္းရဲရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ေရာဂါ(သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္တဲ့အခါ ေဝဒနာေၾကာင့္  စိတ္ဆင္းရဲရတာ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့  စိတ္ဆင္းရဲရတာ မရွိပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ လူေတြေသေတာ့ ေျမႀကီးထဲျမႇဳပ္ သလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မျမႇဳပ္ပါဘူး။ ေသတဲ့ အတိုင္း ပစ္ထားတာပါပဲ။ ေတာေကာင္ေတြက လာ ဆြဲစားသြားၾကတာပါပဲ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ လူေတြ အသက္ဘယ္ေလာက္ထိ ရွည္ၾကပါသလဲ။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ လူေတြေနရတဲ့အသက္က ၄၅ ႏွစ္ေလာက္က အမ်ားဆံုးေနရတဲ့အသက္ပါ။ ၄၅ ႏွစ္မတိုင္မီ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ေသၾက တာပါပဲ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးေရာ ရွိပါသ လား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မရွိပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေရာရွိပါသလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မရွိပါဘူး။ လူေတြက ငါးေယာက္ ေျခာက္ေယာက္ပဲ စုၿပီးေနၾကတာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တစ္ခါတစ္ရံ သားရဲတိရစၦာန္မ်ား နဲ႔ တိုက္ရခိုက္ရတာ ရွိပါသလား။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ေၾကာက္ ရမည့္ သတၲဝါႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ သစ္ပင္ေပၚတက္ေျပး ၾကတာပါပဲ။

တန္ခိုးရွင္ႀကီး ေဗ်ာင္းဝိသာလည္း ျပန္ၾကြသြားပါၿပီ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က ကမၻာ့သမိုင္းကို သင္ၾကားရတဲ့အခါ လူေတြရဲ႕ သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္ ကို ေက်ာက္လက္နက္ေတြ သံုးစြဲတဲ့ေခတ္ကိုေက်ာက္ ေခတ္၊ ေၾကးကို လက္နက္သဖြယ္ သံုးစြဲတဲ့ေခတ္ ကို ေၾကးေခတ္၊ သံကို လက္နက္သဖြယ္သံုးစြဲတဲ့ ေခတ္ကို သံေခတ္ဆိုၿပီး ေခတ္ႀကီးေတြ ခြဲျခား သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ေခတ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေက်ာက္လက္နက္၊ ေၾကးလက္နက္ေတြလည္း အေထာက္အထားအျဖစ္  တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုတန္ခိုးရွင္ႀကီးေျပာ ျပခ်က္အရ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္က ေရွးဦး လူသားေတြဟာ ゞင္းေခတ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕က ဘာလက္နက္မွ မသံုးစြဲ၊ တိရစၦာန္မ်ားရဲ႕ အသားကို ပင္ စားရေကာင္းမွန္းမသိေသးဘဲ အသီးအရြက္ကို သာ စားတဲ့ေခတ္တစ္ေခတ္ ရွိခဲ့ေသးတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ သမိုင္း႐ႈေထာင့္က ၾကည့္လွ်င္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ တန္ခိုးရွင္ႀကီးကို အမွတ္မထင္ ေမးမိရာက ႐ိုးရွင္းလွတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ ေရွးအတိတ္ ေတြဆီက ဘဝအေၾကာင္းကို သိခြင့္ရလိုက္တဲ့အ တြက္ စိတ္ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ရပါေၾကာင္း။

 

သတၲဝါမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

ဆရာဝင္း(သာကီႏြယ္)