နႈတ္ခမ္းေဗဒင္

ကြ်န္ေတာ္တို့ခနၶာကိုယ္ရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေရွးျမန္မာရိုးရာ ေဗဒင္ပညာ ရွင္ျကီးမ်ားက အေဟာမ်ားထုတ္သြားခဲ့ျကပါသည္။ အလြယ္တကူျမင္ေတြ့နိုင္ေသာ လူတို့၏နႈတ္ခမ္းသား ေလးမ်ားကိုျကည့္ကာ လူ့ဘဝသရုပ္ကို အေဟာ ထုတ္နိုင္ပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ အပိုဟုမထင္ေစလိုပါ။ နႈတ္ခမ္းေလးမ်ား၏ အေနအထားကိုလိုက္၍ မိမိ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဆြ မ်ိုး၊ မိတ္ေဆြတို့၏ ဘဝသရုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါေဟာခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ဆိုင္ျကည့္ျကပါ ကုန္ …။

နႈတ္ခမ္းထူ၍ ညီေနက-

စကားေျပာနည္းတတ္သည္။ ရိုးသားေျဖာင့္ မတ္၍ ျသဇာအာဏာ ျကီးမားတတ္သည္။ ေက်ာ္ ေဇာထင္ရွားသူ၊ စီးပြားဥစၥာ ေငြေျကးျကြယ္ဝသူ ျဖစ္ တတ္ပါသည္။

နႈတ္ခမ္းထူ၍ အထက္သို့လန္က –

အေပ်ာ္အပါးဝါသနာပါျပီး စကားေျပာမတည့္ သူ ျဖစ္တတ္သည္။ ေဒါသ၊ ေမာဟ ျကီးသူျဖစ္တတ္ ျပီး ျသဇာအာဏာမရွိသူ ျဖစ္တတ္သည္။

နႈတ္ခမ္းထူ၍ ေအာက္သို့တြဲက်ေနက-

အစားအေသာက္ကို လြန္စြာမက္ေမာတတ္ သည္။ ရက္စက္ျကမ္းတမ္းစြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ တတ္ျပီး ျသဇာအာဏာ မရွိသူျဖစ္တတ္သည္။ ခနၶာ ကိုယ္ အပင္ပန္းခံနိုင္ျပီး တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္တတ္သူ ျဖစ္တတ္သည္။

နႈတ္ခမ္းပါး၍ ညီေနက –

ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးေကာင္းျပီး ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္သူ ျဖစ္တတ္သည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ား ျပီး ပညာတတ္လူတန္းစား ျဖစ္တတ္သည္။ ဘုန္း တန္ခိုးျကီး၍ ျသဇာအာဏာျကီးမားသူ၊ ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားသူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

နႈတ္ခမ္းပါး၍ အထက္သို့လန္ေနက-

စကားအလြန္မ်ားတတ္ျပီး ျကြားဝါေျပာဆို တတ္သူ ျဖစ္တတ္သည္။ ရန္လိုတတ္သည္။ ဝီရိယ နည္းပါးတတ္ျပီး ထိတ္လန့္ေျကာက္ရြံ့ေနတတ္သူ ျဖစ္တတ္သည္။

နႈတ္ခမ္းပါး၍ ေအာက္သို့တြဲက်ေနပါက –

စကားအမွန္မေျပာတတ္ဘဲ ကုန္းေခ်ာစကား ေျပာတတ္သည္။ အစားအေသာက္ လြန္စြာမက္ေမာ တတ္သည္။ ရန္လို၊ ရန္ျပုတတ္ျပီး၊ ေငြေျကးဥစၥာ မျမဲတတ္ပါ။

၀င္းၿမိဳင္ (ေအာင္ေဗာဓိ)