လမုိင္းနတ္မ်ား

ကြ်န္ေတာ္ လမိုင္းနတ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးေရးဖို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္ေလာက္က စိတ္ ကူးရွိခဲ့ေပမယ့္ မေရးျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ လမိုင္းနတ္နဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ လူအမ်ားက အတုအေယာင္နတ္လို႔ပဲ ေယ ဘုယ်နားလည္ေနၾကပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃ နဏ သိသူ အေတာ္ရွားမည္ထင္ပါတယ္။

လမိုင္းနတ္က တကယ္ေတာ့လည္း အတု အေယာင္ဖန္ဆင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ရာမွာ အလြန္တူ ေအာင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပရေလာက နာမ္ေလာကမွ ထင္ရွားတဲ့ ဝိဇၨာႀကီးေတြ၊ နတ္ႀကီး ေတြ၊ ဘိုးေတာ္သိၾကားမင္းကအစ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႀကီး အထိ အသြင္ဖန္ဆင္းၿပီး ျပႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ေလးငါးႏွစ္က အၾကား အျမင္နဲ႔ ေဗဒင္ေဟာရာမွာ လမိုင္းနတ္မ်ားရဲ႕ အတု အေယာင္ဖန္ဆင္းၿပီး လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကိုပဲ တကယ့္ ပုဂၢိဳလ္အစစ္ထင္ၿပီး မွားယြင္းေဟာေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ မၾကာခဏလည္း အလိမ္ခံရပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းၾကမွ ကြ်န္ေတာ္က ေမးခြန္းေတြ ဆင့္ကဲ့ဆင့္ကဲေမးေတာ့ လမိုင္းနတ္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က မေျဖႏိုင္ေတာ့မွ “သင္လမိုင္းနတ္မဟုတ္လား”ေမးေတာ့ “ဟုတ္ပါတယ္”ဆိုၿပီး လမိုင္းနတ္ ႐ုပ္သဏၭာန္အျဖစ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႕က ထြက္ခြာသြား ေလ့ရွိပါတယ္။

လမိုင္းနတ္ရဲ႕ မူရင္း႐ုပ္သဏၭာန္က ေနာက္ ေခ်းပိုးေကာင္နဲ႔ တူပါတယ္။ အေရာင္က မီးခိုးေရာင္၊ အရပ္က ငါးေပေလာက္ရွိတယ္။ ဦးေခါင္းေသးေသး ေျခတို႔လက္တို႔က ေတာ္ေတာ္တိုတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က ေနာက္ေခ်းပိုးေကာင္လို ေက်ာဘက္က ခံုးေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ေဘာ္ဒီပိုင္းက အေတာ္ႀကီးပါတယ္။ လမ္း သြားတဲ့အခါ ဘဲတစ္ေကာင္လမ္းသြားသလို ေႏွးေႏွး ေကြးေကြး ယက္ကန္ယက္ကန္နဲ႔ သြားတတ္ပါ တယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ခန္႔က လမိုင္းနတ္ေတြ တစ္ လထက္တစ္လ ပိုပိုမ်ားလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ ရက္မွာေတာ့ လမိုင္းနတ္ႀကီးတစ္ပါးက သူ႕ရဲ႕မ်က္ လံုးက အလင္းတန္းေတြလႊတ္ၿပီး လမိုင္းနတ္ေတြ ကို လိုက္သတ္ေနတာ အံ့ဩစြာေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ သတ္တယ္ဆိုတာ မသိရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ မွ လမိုင္းနတ္ေတြရဲ႕ အတုအေယာင္ေဆာင္ၿပီး လိမ္ ညာတဲ့ကိစၥ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ သမထ ဘာဝနာလိုက္စားသူ မ်ား ဘိုးမင္းေခါင္၊ ဘိုးဘိုးေအာင္၊ ဘိုးေတာ္သိၾကား မင္းအျဖစ္ လမိုင္းနတ္က အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေဟာ ေျပာတာ ခံေနရသူမ်ား ရွိပါတယ္။

လမိုင္းနတ္ေတြ သံုးေလးႏွစ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနရာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလပိုင္းမွာ ျပန္ေပၚ လာျပန္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ခန္႔က ကြ်န္ေတာ့္ ဆီ ေဗဒင္လာေမးေနၾက ဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္ ေဗဒင္လာေမးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ဆရာမႀကီး နံေဘးမွာ ေရႊေရာင္နတ္သားတစ္ဦး ေရာက္လာပါ တယ္။ ဆရာမႀကီးလိုက္ရွာေနတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ေျပာရန္ျြကလာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးေတာ့ တစ္ေနရာမွာ နတ္သားက မေျဖႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေတာ့မွ သင္က လမိုင္းနတ္မဟုတ္လားေမးေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ ဝန္ခံၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ကို ေဗဒင္ကူညီေဟာေပးတဲ့ တန္ ခိုးရွင္ႀကီးေတြက မၾကာခဏ ေျပာင္းတတ္ပါတယ္။ ၂၀-၁-၂၀၁၆ ရက္ မနက္ ခုနစ္နာရီက ေဗဒင္ကူ ညီေဟာေပးေနတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီး ျပန္ျြကသြားတဲ့ အတြက္ တန္ခိုးရွင္ႀကီးတစ္ပါး အစိမ္းေရာင္ဝတ္႐ံု နဲ႔ ၾကြလာပါတယ္။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးရဲ႕ နာမည္က “စံုနယဓလို႔ သိရၿပီး အလင္းႏွစ္ ၃၇၈çဝ၀ဝ  ေဝးတဲ့ အာကာသထဲက ၾကြလာေၾကာင္းလည္း ေျပာလို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေဗဒင္စၿပီးေဟာေပးပါဦးေျပာလို႔ ကြ်န္ ေတာ့္ကို ေဗဒင္ေဟာရာမွာ ကြ်န္ေတာ္က မရွင္းလင္း တဲ့အခ်က္မ်ားကို ျပန္ေမးတဲ့အခါ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက ျပန္မေျဖႏိုင္တဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ား လမိုင္းနတ္ႀကီး မဟုတ္လားေမးေတာ့မွ ဟုတ္ပါတယ္ဆိုၿပီး လမိုင္း နတ္ရဲ႕မူရင္းနတ္၊ ဆင္ပိုးႀကီးလို အေကာင္ျပန္ေပၚ လာရာ ကြ်န္ေတာ္သူ႕ကို သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။

၂၀-၁-၂၀၁၆ ရက္ မနက္ လမိုင္းနတ္ႀကီး သတ္ၿပီးခ်ိန္မွာပဲ အျဖဴေရာင္ဝတ္႐ံုနဲ႔ ေဗဒင္ကူညီ ေဟာေပးတဲ့ မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး ၾကြလာျပန္ ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ဘြဲ႕နာမည္က “ရွာဗန္အား”ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အလင္းႏွစ္ ၄၀၉çဝ၀ဝ ေဝးတဲ့ အာကာသထဲက ၾကြလာေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ ေတာ့္ကိုပဲ အရင္ေဗဒင္ေဟာေပးပါဦးေျပာ၍ ေဗဒင္ ေဟာရာမွာ အေသအခ်ာ မေဟာႏိုင္ဘဲ စမ္းတဝါး ဝါးေဟာေန၍ ခင္ဗ်ားက လမိုင္းနတ္ႀကီးမဟုတ္လား ေမးေတာ့မွ ဟုတ္ပါတယ္ ေျပာပါတယ္။ သူလည္း လမိုင္းနတ္ႀကီးအသြင္ ေျပာင္းသြားခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္တိုၿပီး သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းမွာ အခုလို လမိုင္းနတ္ေတြလာ တာမ်ားလာတဲ့အတြက္ လမိုင္းနတ္ေတြမွာလည္း သူ တို႔ရဲ႕အႀကီးအကဲနတ္ေတာ့ ရွိမွာပဲအထင္နဲ႔ လမိုင္း နတ္အႀကီးအကဲနတ္ႀကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ့္ထံ ၾကြေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ အနက္ေရာင္ လမိုင္းနတ္အႀကီးအကဲနတ္ႀကီး ျြကလာပါတယ္။ သူ႕ ရဲ႕သဏၭာန္က ဆင္ပိုးႀကီးအေကာင္နဲ႔ေတာ့ မတူဘူး။ ႐ိုး႐ိုးသာမန္နတ္နဲ႔ တူပါတယ္။ နတ္ဥေသွ်ာင္ နတ္ ဝတ္တန္ဆာနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ ယခုျြကလာတဲ့ နတ္ႀကီးက အႀကီးဆံုး လမိုင္းနတ္ႀကီးပါလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္ ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္သံုးဦးရွိပါတယ္။ ဤကမၻာမွာ ကြ်ႏု္ပ္ ကဲ့သို႔ နတ္သံုးပါးက လမိုင္းနတ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါ တယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ ဧရိယာလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ အုပ္ခ်ဳပ္တာပါလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္က အာရွတိုက္ဧရိယာမွာရွိတဲ့ လမိုင္းနတ္မ်ား ကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အျပာေရာင္လမိုင္းနတ္ႀကီးက အာဖရိကနဲ႔ ဥေရာပတိုက္က နတ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါ တယ္။ အျဖဴေရာင္လမိုင္းနတ္ႀကီးက ေတာင္အေမ ရိကနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတိုက္က လမိုင္းနတ္ႀကီးမ်ား ကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ နတ္ႀကီးတို႔အထက္က အုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့နတ္ ရွိေသးသလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ ရွိပါတယ္။ အဲဒီနတ္ ႀကီးက ေရႊေရာင္အဆင္းရွိပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္ အီတလီႏိုင္ငံေတာင္ေစာင္းတစ္ေနရာမွာ ေနပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ အဲဒီေရႊေရာင္နတ္အႀကီးအကဲ နဲ႔ နတ္ႀကီးတို႔က ဘယ္လိုေတြ႕ဆံု ညႊန္ၾကားတာေတြ ျပဳလုပ္ပါသလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ လမိုင္းနတ္ ေတြက သမထက်င့္စဥ္ က်င့္တဲ့သူေတြကို အေရာင္ ေဆာင္လိမ္တာ ညာတာေတြေျပာၿပီး ရယ္ၾကေမာ ၾကပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ လွ်င္ လြန္ခဲ့တဲ့မိနစ္ပိုင္းကပဲ ေဗဒင္ကူေဟာေပးမည့္ မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီးပါဆိုၿပီး လမိုင္းနတ္ႏွစ္ ေယာက္က လိမ္ေနလို႔ သတ္ပစ္လိုက္ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ကေတာ့ မၾကာခဏ ဘိုးေတာ္သိၾကား မင္း ျြကလာတဲ့သဏၭာန္၊ ဘိုးမင္းေခါင္သဏၭာန္၊ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ႀကီးသဏၭာန္ နတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသဏၭာန္ လမိုင္း နတ္မ်ားက ဖန္ဆင္းၿပီးလာတာ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ လမိုင္းနတ္ႀကီးတို႔ရဲ႕အလုပ္က သမထ ဘာဝနာ လိုက္စားတဲ့ပုဂၢိဳလ္သူေတာ္စင္ေတြကို လိမ္ညာတဲ့ အလုပ္က အဓိကလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ ဟုတ္ပါတယ္။ သမထ ဘာဝနာ လိုက္စားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေတာ္အသင့္ ခရီးေရာက္ၿပီး အျမင္ဓာတ္အၾကားဓာတ္ရတဲ့အခ်ိန္ မွာ ထိုပုဂၢိဳလ္အထင္ႀကီးတဲ့ နတ္တို႔ ဝိဇၨာတို႔ အျမင့္ ဆံုး ဘုရားရဟႏၱာအထိ ဖန္ဆင္းၿပီး လိမ္ညာေျပာ တာ၊ ျပတာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆရာ ေတြလည္း လမိုင္းနတ္ေတြလိမ္တာကို လိမ္မွန္းမသိ ဘဲ သူကိုးကြယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ထင္ၿပီး တစ္သက္လံုးကိုး ကြယ္ယံုၾကည္သြားတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြက ဗဟုသုတ ျြကယ္ပံုရတယ္။ ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္အသင့္ေတာ့ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ အဲဒါ သမထ က်င့္ စဥ္ေတြ က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တာပဲ ေျပာ ႏိုင္ၾကတာပါ။ အင္းတို႔ မႏၱန္တို႔ ဓာတ္ထိုးတာနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ေတာ့ မသိၾကပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ေလာက္က လမိုင္းနတ္ေတြကို လမိုင္းနတ္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ နတ္ႀကီးရဲ႕မ်က္လံုးက အလင္းတန္းေတြလႊတ္ၿပီး  သတ္ပစ္တာ ေတြ႕ရဖူးပါတယ္။ အဲဒါ တကယ္သတ္ တာလား။ ဘာေၾကာင့္သတ္တာလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ သတ္တာဟုတ္ပါတယ္။ ေျခာက္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သတ္ပစ္ရပါတယ္။ လမိုင္းနတ္ ေတြ အလြန္မ်ားလာမွာ စိုး၍ သတ္ပစ္ရပါတယ္။ လမိုင္းနတ္ေတြက တစ္ကမၻာလံုးမွာ တစ္ႏွစ္ကို ၁၅ သန္းေလာက္ တိုးပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြကို ဒုကၡေပးမွာ စိုး၍ သတ္ပစ္ရတာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြက ဘယ္လို ျဖစ္ေပၚတာလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ အျခားနတ္ေတြလိုပဲ ပဋိသေႏၶတည္ၿပီး ေမြးဖြားစရာ မလိုပါဘူး။ သူ႕အလို အေလ်ာက္ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ေပါက္ပြားလာတာ ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လူ႕ဘဝကလာတဲ့ လမိုင္းနတ္ ေတြ ရွိပါသလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ လူ႕ဘဝက လာတဲ့ နတ္ေတြ မရွိပါဘူး။ “ေရႊနာယန္း”ဆိုတဲ့ နတ္ဘဝ က လာၾကတဲ့နတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ “ေရႊနာယန္း” ဆိုတဲ့ နတ္ေတြက အလြန္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္ တဲ့ နတ္တစ္မ်ိဳးပါ။ အဲဒီနတ္ေတြက မဟာပထဝီ ေျမႀကီးအတြင္းမွာ ေနၾကပါတယ္။ ေျမႀကီးအတြင္း မွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔ ရွိပါ တယ္။ ေရႊနာယန္းနတ္ဘဝနဲ႔ လမိုင္းနတ္ဘဝ အျပန္ အလွန္ေျပာင္းၿပီး ဘဝေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အျခား ဘဝတစ္ခုေျပာင္းၿပီး ေရာက္သြားတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြက အထီးရယ္ အမရယ္ရွိပါသလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ မရွိပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ အာဟာရစားသံုးမႈေရာ ရွိပါ သလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ ရွိပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ မစင္ေတြကို စားၾကပါတယ္။ တိရစၦာန္ေတြရဲ႕ မစင္ ေတြကို စားၾကပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြက အျခားနတ္ ေတြကို ျမင္ေစခ်င္လွ်င္ ျမင္ေအာင္၊ မျမင္ေစခ်င္ လွ်င္ မျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ အခ်ိဳ႕ေသာနတ္ေတြ ကိုေတာ့ ျမင္ေစခ်င္လွ်င္ ျမင္ေအာင္၊ မျမင္ေစခ်င္ လွ်င္ မျမင္ေအာင္ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ နတ္တိုင္းကိုေတာ့ မေျဖာက္ႏိုင္ပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္း က ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ နတ္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕နတ္ေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ သက္တမ္းရွိပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ႀကီး ေျခာက္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ လမိုင္းနတ္ေတြကို သတ္တယ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ သက္တမ္းဆိုတာက ဘယ္လိုရွည္ တာလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ အအိပ္အေနမ်ားတဲ့ နတ္ေတြကိုေတာ့ သတ္မပစ္ပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြက တစ္ရက္ ကို ဘယ္ႏွစ္နာရီ အိပ္တာလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ တစ္ရက္ကို ကိုးနာရီ ေလာက္ အိပ္ၾကပါတယ္။ အအိပ္ႀကီးတဲ့နတ္ေတြက တစ္ရက္ကို ၁၁ နာရီထိ အိပ္ၾကပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ နတ္ႀကီးအေနနဲ႔ အျခားဘာမ်ား ေျပာခ်င္တာရွိေသးလဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ ေျပာခ်င္တာ ေလးခ်က္ ရွိပါတယ္။

(၁) လမိုင္းနတ္ေတြရဲ႕ဘဝဟာ နတ္ေလာက မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာအေကာင္းဆံုးဘဝလို႔ ထင္ပါတယ္။

(၂) လူေတြကို လမိုင္းနတ္ေတြရဲ႕ ေႏွာင့္ ယွက္မႈ မခံရေအာင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ေနရာမွာ နႏြင္း မႈန္႔ တို႔ထားပါ။ လမိုင္းနတ္ေတြက နႏြင္းနံ႔ရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။

(၃) လူေတြအိပ္တဲ့အခါ အနားမွာ ၾကက္သြန္ ျဖဴဥတစ္ဥ ထားအိပ္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴဥရဲ႕အနံ႔ေၾကာင့္ လမိုင္းနတ္ေတြ မခံႏိုင္၍ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လူေတြအိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လမိုင္း နတ္ေတြက ဘယ္လိုလာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ၾကတာ လဲ။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ လူေတြအိပ္တဲ့အခ်ိန္ မွာ လမိုင္းနတ္ေတြက လူကိုကလိလာၿပီး ထိုးတတ္ ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြ အိပ္ေပ်ာ္ရင္း ရယ္ၿပံဳးေနတာ ရွိပါတယ္။

လူေတြေသာက္သံုးတဲ့ ေရအိုး၊ ေရကန္ေတြ ကို တစ္ခုခုနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ လမိုင္း နတ္ေတြက လူေတြသံုးတဲ့ေရကန္ေတြထဲမွာ ေရဝင္ ၿပီး ခ်ိဳးတတ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ ယခုရက္ပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့္ ဆီကို လမိုင္းနတ္ေတြ လာလိမ္တာ ေလးဦးေလာက္ ရွိၿပီ။ လမိုင္းနတ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနျပန္ၿပီလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေတာ္ ေတာ္ႀကီး မ်ားေနျပန္ပါၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္လေနလွ်င္ သူတို႔ကို သတ္ပစ္ရဦးမွာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္ ။  ။ လမိုင္းနတ္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ဘူးလား။

လမိုင္းနတ္ႀကီး ။  ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ ဘာသာကိုမွ မကိုးကြယ္ပါဘူး။ လူေတြေရာ နတ္ ေတြေရာ၊ တိရစၦာန္ေတြပါ ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ကိုယ္ေတာ့ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မစင္စား တဲ့ လမိုင္းနတ္ကေတာ့ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးဆိုပါလား။

 

သတၲဝါမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

ဆရာဝင္း(သာကီႏြယ္)