တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးမွာ တီေကြ႕မုန္႔ ဘာလုိ႔စားတာလဲ

တ႐ုတ္နွစ္ကူးခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တီေကြ႕လို႔ေခၚတဲ့မုန္႔ကို မျဖစ္မေန စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ တျခားသူမ်ားကိုလည္း လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးၾကသည္။ တီေကြ႕မုန္႔ကို ႏွစ္ကူးမုန္႔ဟုလည္း ေခၚႏိုင္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕ ျမန္မာလူမ်ိဴးမ်ားသည္ တီေကြ႕ကို စားၾကည့္ၿပီး အီေသာေၾကာင့္ အီေကြ႕ဟု ေျပာင္း ေခၚၾက သည္။ တီေကြ႕မုန္႕မွာ အျဖဴႏွင့္ အညိဳ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။အျဖဴက သၾကားထည့္၍ လုပ္ထားၿပီး အညိဳက ထန္းလ်က္ထည့္၍ လုပ္ထားသည္။ မုန္႕သားမွာ ေပ်ာ့၏။
တီေကြ႕ကို တ႐ုတ္လို  niangao (ႏ်န္ေကာင္း) ဟုေခၚသည္။ ဤအသံထြက္ႏွင့္ဆင္တူသည့္ ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္တိုင္း ျမင့္တက္ဆိုသည့္ ေနာက္ေဝါဟာရတစ္ခု ရွိေသးသည္။ ဒီဆင္တူ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ကို ယူ၍ တီေကြ႕မုန္႔ကို စားျခင္းျဖစ္သည္။

niangao န်န္ေကာင္း = တီေကြ႕မုန္႔
niangao  ႏ်န္ေကာင္း = ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္တိုင္းျမင့္တက္

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ တီေကြ႕မုန္႕ စားျခင္း အဓိပၸာယ္မွာ စားသည့္လူတိုင္း ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝေအာင္ျမင္ တိုးတက္ျမင့္မားလာ သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
တီေကြ႕ကို တျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝယ္စားရန္ ခက္ပါသည္။ တီေကြ႕မုန္႔သည္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး နားနီး တစ္လအလိုေလာက္မွ ေပၚလာတတ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္နားနီးမွ ဝယ္ရလြယ္ကူသည္။ ရန္ကုန္တရုပ္တန္းတြင္ တစ္ခုကို ၃၀ဝ က်ပ္ေလာက္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

တီေကြ႕မုန္႔လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ အယူအဆ

အိမ္တြင္ တီေကြ႕မုန့္လုပ္ပါက မုန္႔ကို အေနေတာ္အခ်ိန္တြင္ ခ်ရမည္။ မုန္႔မွာ အေနေတာ္မျဖစ္ဘဲ တအားမာေတာက္ကာ စားမရျဖစ္သြားပါက မုန္႔ပ်က္သည္ဟု ေခၚသည္။

အကယ္၍ မုန္႔မွာ မမာဘဲ တအား ေပ်ာ့ၿပဲသြားပါက မုန္႔ပ်က္သည္ဟု ေခၚသည္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မုန္႕ပ်က္သြားသည့္ အေနအထားျဖစ္ သြားပါက ထိုႏွစ္သစ္ တစ္ႏွစ္လံုး စီးပြားပ်က္တတ္သည္ဟူ၍ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ အယူအဆရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယမံုေအးတို႔အိမ္တြင္ အၿမဲတမ္း တီေကြ႕မုန့္ ဘယ္တုန္းကမွမလုပ္ဘဲ သူမ်ားလုပ္ၿပီးသား ကိုသာ ဝယ္ပါသည္။

ယမံုေအး(စမ္းေခ်ာင္း)