ခရီးသြားခါနီးမွာ ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္သြားပါ

ေရွးလူႀကီးမ်ားသည္ ခရီးတစ္စံုတရာသြားခါနီး၌ ကံေကာင္းေအာင္၊ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းေအာင္၊ အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေအာင္ ဟိုဟာေလးလုပ္ သြားပါ၊ ဒီဟာ ေလးလုပ္သြားပါဟူ၍ မွာၾကားေလ့ ရွိၾကေပ၏။

ေရွးထံုးကိုမပယ္ႏွင့္ဟူေသာ စကားအတိုင္း မည္သည့္ေန႔သားမဆို ခရီးသြား ခါနီး၌ ျပဳမူသြားသင့္ေသာ နည္းစနစ္ေလးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါေတာ့၏။

တနဂၤေႏြေန့တြင္ ခရီးသြားပါက လက္ကိုနံ႔သားရည္သုတ္လိမ္း၍သြားပါ။

တနလၤာေန႔တြင္ ခရီးသြားပါက သစ္ပင္ႀကီးကို ကန္ေတာ့၍သြားပါ။

အဂၤါေန႔တြင္ ခရီးသြားပါက ေဆာင့္ေၾကာင္ထိုင္ၿပီးမွ ထ၍သြားပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခရီးသြားပါက လက္ကို ထံုးသုတ္၍ သြားပါ။

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ခရီးသြားပါက အေရွ႕အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ေနမင္းကို ကန္ေတာ့ၿပီးမွသြားပါ။

ေသာၾကာေန႔တြင္ ခရီးသြားပါက တစ္စံုတခုကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေနာက္ျပန္ ၾကည့္ၿပီး ဟစ္ေအာ္၍ သြားပါ။

စေနေန႔တြင္ ခရီးသြားပါက နတ္ျပည္ရွိ စူဠာမုနိဘုရားကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ရွိခိုး၍ သြားပါ။

 

ဟိန္းထက္ေဇယ်ာ (အယူေတာ္မဂၤလာ)

(ေမာ္လၿမိဳင္)