ဘယ္အခ်ိန္မွာ ယၾတာျပဳလုပ္သင့္သနည္း

“ဘယ္အခ်ိန္မွာ ယၾတာေခ်ရမလဲဆရာ”

ကာယကံရွင္၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ေန႔နံတို႔ကို အေျချပဳၿပီး သကာလ အစစအရာရာ တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးၿပီး ျမင္သမွ်ကို ေဟာေျပာရ႐ံုမက ကာယကံ ရွင္၏ သိလိုေသာ အခ်က္တို႔အား ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆ ေျဖၾကားရသည္မွာ ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦး၏ အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမင္တာေတြေဟာ၊ သိလိုသမွ် အေမးေတြ ကို ေျဖၿပီးသည့္ သကာလ အဆိုးအညံ့ေတြ ေပ်ာက္ ေစဖို႔၊ အတိုက္အခိုက္ေတြ တြန္းလွန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ ဖို႔၊ ႀကံစည္တိုင္းၿပီးေျမာက္ဖို႔၊ လာဘ္လာဘ ရႊင္လန္း ဖို႔၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ စသည္တို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ယၾတာကို ေပးရစၿမဲျဖစ္ပါသည္။

ဤ ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေပးလိုက္ရေသာ ယၾတာမ်ားကို ဘယ္အခ်ိန္ေခ်ရ မလဲ ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳး ေမးျမန္းတတ္ၾကပါသည္။ မဆန္းလွပါ။

“ယၾတာပဲ ဘယ္အခ်ိန္ေခ်ေခ်ျဖစ္တာပဲ”

ဟူ၍ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားသူမ်ား ရွိသည္။ ထိုအခါဝယ္ ယၾတာေခ်ျခင္းသည္ ယၾတာ ေခ်ျခင္း သက္သက္ျဖစ္၍ ေလးနက္ထိေရာက္မႈ အေနအထားကမူ အကြာႀကီးကြာျခားသြားပါသည္။ အခ်ိန္ေတြ၊ ကာလေတြ၊ အခါေတြ၊ ရာသီေတြဆို သည္မွာ သူ႕စြမ္းအားႏွင့္သူ ရွိေနၾကသည္။ ေလာက ဓာတ္ႀကီးကား က်ယ္ေျပာလွသည္။ အရာအားလံုး ကို မိမိတို႔ဥာဏ္ တိမ္တိမ္ကေလးက လံုးဝ မမီႏိုင္ ပါေခ်။

ယၾတာဟူသည္ ေကာင္းသည္ကို သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အဆိုးအညံ့မ်ားကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ လမ္းေၾကာင္းတည့္ေပးေသာ ေျပာင္းလြဲေပးေသာ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယၾတာမေပးတတ္လွ်င္ ထိုေဗဒင္ဆရာ အေပၚ အထင္မႀကီးၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ မိမိအဖို႔ “ဘယ္အခ်ိန္ ယၾတာေခ်မလဲ” ဟူေသာ အေမးစကားရွိလာတိုင္း(မရွိလွ်င္ေသာ္မွ) ယၾတာလုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ကို တိတိက်က် ေပးတတ္ စၿမဲျဖစ္ပါသည္။

မိမိေပးသည့္အတိုင္း အခ်ိန္တိက်စြာ လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မတိက်စြာ ယၾတာေခ်သူေတြထက္ပို၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေလ့ ရွိသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ယၾတာေခ်ၾကမည္ဆိုပါက ခုနစ္ ရက္သားသမီးမ်ား အတြက္ အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမက္ေသာအခါကို ေရြးခ်ယ္ၾကေစလို ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္ႏွင့္အမွ် ယၾတာျပဳလုပ္သင့္၊ ေခ်သင့္သည့္ အခါေကာင္းကို အဂၤဝိဇၨာေဗဒင္ ပညာရပ္အေပၚ အေျချပဳလ်က္ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

 

(၁) တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအဖို႔

ဗုဒၶဟူးအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဂၤါအခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီအတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

 

(၂) တနလၤာသားသမီးမ်ားအဖို႔

ၾကာသပေတးအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီအတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူး အခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

 

(၃) အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖို႔

ေသာၾကာအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီအတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၾကာသပေတး အခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ ေအာင္ျမင္ ပါလိမ့္မည္။

 

(၄) ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖို႔

စေနအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေသာၾကာအခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

 

(၅) ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအဖို႔

တနဂၤေႏြအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စေနအခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

 

(၆) ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအဖို႔

တနလၤာအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တနဂၤေႏြအခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

 

(၇) စေနသားသမီးမ်ားအဖို႔

အဂၤါအခါ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တနလၤာအခါ ညေန ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ယၾတာေခ်ပါက အစြမ္းထက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ယၾတာျပဳလုပ္သင့္သည့္ အခ်ိန္အခါ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ျပေပးလိုက္ရပါသတည္း။

 

မဂၤလာ ဦးေရႊအိုး