မေကာင္းေသာဓာတ္ေတြ ျပယ္ပါေစ

ဒီအစီအရင္ကို သင့္ ဆိုင္ရဲ႕ ေကာင္တာစားပြဲ၊ ဒါမွ မဟုတ္ သင့္အိမ္ရဲ႕ ဧည့္ခန္း စားပြဲကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးမွာ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
သင့္ေတာ္ရာ ပုလင္းတစ္လံုးကို ေရစင္စင္ေဆးၿပီး အဲဒီပုလင္း ထဲမွာ ဟင္းခပ္ဇြန္းနဲ႔ (၄)ဇြန္းစာ ဆား ထည့္လိုက္ပါ။
ၿပီးေတာ့ သင့္လက္နဲ႔ တစ္လံ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးကို တိုင္းျဖတ္ၿပီး အဲဒီႀကိဳးကို ေစာေစာက ပုလင္းထဲကို ေခြၿပီးထည့္ လိုက္ပါ။
ၿပီးေတာ့မွ ပုလင္းကိုလံုေအာင္ ပိတ္ၿပီး ေခ်ာင္က်က် တစ္ေနရာရာမွာ ထားရင္း ဒီအိမ္၊ ဒီဆိုင္ကို အေႏွာင့္ အယွက္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါေစနဲ႔လို႔ ဆု ေတာင္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အဲဒီပုလင္းထဲ က ႀကိဳးနဲ႔ ဆားကို အိမ္နဲ႔ေဝးရာ၊ အမိႈက္ ပံုကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးမွာ သြားၿပီးသြန္ရင္း လည္း ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ဆိုင္အေပၚ သက္ ေရာက္ေနတဲ့ မေကာင္းေသာအညံ့အ ခိုက္ေတြ ေျပေပ်ာက္သြားပါေစလို႔ ဆု ေတာင္းလိုက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးရင္ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ဆား(၄)ဇြန္းထည့္၊ အပ္ခ်ည္ႀကိဳး လက္တစ္လံထည့္ၿပီး ေခ်ာင္ က်က်တစ္ေနရာရာမွာ ျပန္ထားလိုက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနာရာဇာ