” ကုသိုလ္ ကာမာဝစရ ကံစြမ္းဖြင့္ ” လာဘ္ အစီအရင္ …

(၇) ရက္သားသမီးမ်ား ကံပိတ္ လာဘ္ပိတ္ ျဖစ္ေနပါက
” ကုသိုလ္ ကာမာဝစရ ကံစြမ္းဖြင့္ ” 
လာဘ္ အစီအရင္ …

တနဂၤေႏြ သားသမီး မ်ား…


ကံပိတ္ လာဘ္ပိတ္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္သမွ် အဆင္မေျပ လြဲေခ်ာ္ ၿပီး ဒုကၡေတြ႕ေနပါက .. ၾကာသပေတး ေန႔ နံနက္
၇ နာရီ ၃ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ေကာက္ၫွင္းေပါင္း တစ္ပြဲ
ေပၚတြင္ အေက်ာ္ စံု (၁၀) ခု႔ တင္လႈကာ ဇြန္းခက္ရင္း
တပ္ၿပီး သစ္သီး (၅) မ်ိဴး ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ တြင္ တင္လဴ
ပါ ။ ၿပီးေနာက္ တံခြန္ ဝါ စိမ္း နီ ျဖဴ ျပာ ၅ ေခ်ာင္းအား
ပန္းအိုး တစ္ခု႔ ျဖင့္ တင္လႈ ၿပီး ဘုရား ကန္ေတာ့ပါ။
ဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး ကို ပုတီး (၁၀) ပတ္ စိပ္ပါ။
ဆု႔ေတာင္း ပါ အမွ်ေဝ ပါ ။
(၁၀) ရက္ ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ ။
သိသာထင္ရွား ထူးျခား လာပါမည္။
အဓိ႒ာန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ရက္ အတြင္း အိမ္ရွိ သစ္ပင္
မရွိပါက လမ္းေဘး သစ္ပင္ တြင္ ကံပြင့္ အေမႊးတိုင္
လႈၿပီးဆု႔ေတာင္း ပါ ။
သိၾကား ျဗဟၼာ နတ္ေဒဝါ ႐ုကၡစိုး ဘုမၼစိုး မ်ားအား
အမွ်ေပးေဝပါ ။
ကံပြင္ပါေစ လာဘ္ပြင့္ပါေစ ေအာင္ျမင္ပါေစ
အဆင္ေျပ ပါေစ ဟု႔ ဆု႔ေတာင္း ပါ။
ထူး ျခား ရပါမည္ ။

တနလၤာ သားသမီး မ်ား .. 

ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၃ မိနစ္ တြင္ ထမင္းေၾကာ္
ေပၚတြင္ အေက်ာ္ မ်ိဴးစံု (၁၀) ခု႔ တင္လႈ ဇြန္းခက္ရင္း
တပ္ ပါ။ သစ္သီး (၅) မ်ိဴး လႈပါ။ တံခြန္ ဝါ စိမ္း နီ ျဖဴ ျပာ
(၅) လက္ သီးသန္႔ အိုးထိုး ပါ ။
ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး ပုတီး (၁၀) ပတ္စိပ္ပါ။
(၁၀) ရက္ အဓိ႒ာန္ဝင္ရပါမည္။

က်န္ေန႔ သားသမီး မ်ား အတြက္ လႈရမည့္ရက္ အခ်ိန္
ပစည္း တို႔အား ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
သစ္သီး (၅) မ်ိဴး ကပ္လႈ ျခင္း
တံခြန္ (၅) လက္ လႈျခင္း သစ္ပင္ အေမႊးတို္ုင္ ထြန္းျခင္း
ဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး ပုတီး (၁၀) ပတ္စိပ္ျခင္း
(၁၀) ႐က္ အဓိ႒ာန္ ဝင္ ျခင္း မ်ား မွာ အတူတူ ပင္ ျဖစ္
ပါသည္ ။ ေန႔နံ အလိုက္ လႈရမည့္ ပစၥည္း မ်ားသာ
ကြာျခား ပါသည္ ။

အဂၤါ သားသမီး မ်ား အတြက္ ….

စေနေန႔ နံနက္ ၇ နာ
ရီ ၃ မိနစ္ တြင္ ဒန္ေပါက္ ထမင္း ေပၚတြင္ အေက်ာ္စံု
(၁၀) ခု႔ ဇြန္းခက္ရင္း တစ္စံု တပ္ၿပီး တင္လႈ ပါ ။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး မ်ား အတြက္ …

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္
၇ နာရီ ၃ မိနစ္ တြင္ အုန္းထမင္းေပၚ တြင္ အေၾကာ္စံု
(၁၀) ခု႔ ကပ္လႈ ပူေဇာ္ ပါ ။

ၾကာသပေတး သားသမီး မ်ား အတြက္ ….

တနလၤာေန႔
နံနက္ ၇ နာရီ ၃ မိနစ္ တြင္ ထမင္းေၾကာ္ တစ္ပြဲေပၚတြင္
အေၾကာ္စံု (၁၀) ခု႔ တင္၍ ကပ္လဳ ပူေဇာ္ ရပါမည္ ။

ေသာၾကာ သားသမီး မ်ား အတြက္ ….

အဂၤါေန႔ နံနက္
၇ နာရီ ၃ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ဆီထမင္း တပြဲေပၚ တြင္
အေၾကာ္ စံု (၁၀) ခု႔ တင္ ၍ ကပ္လႈ ပူေဇာ္ရပါမည္ ။

စေန သားသမီး မ်ား အတြက္ …..

ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္
၇ နာရီ ၃ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ လဘၱတ္ ထမင္း ေပၚတြင္
အေၾကာ္စံု (၁၀) ခု႔ တင္ ၍ ကပ္ လႈ ပူေဇာ္ ပါ ။

ရာဟုသားသမီး မ်ားအတြက္

ဗုဒၶဟူး သား သမီး မ်ား
ႏွင့္ အတူတူ ပင္ ျဖစ္ ပါသည္ ။

(၁၀) ပတ္တိတိ (၁၀) ႀကိမ္ ျပဳ႕လုပ္ရပါမည္။
သိသာထင္ ရွား လာပါလိမ့္မည္ ။

Credit

မိုး က် ေရႊ ကို