အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေစဖုိ႔ …

ကဲ ညားသြားပါၿပီတဲ့။ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သာယာမူကင္းၿပီး စိတ္ညစ္ စရာေတြ ထပ္ခါထပ္ခါ ႀကံဳေနရရင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာဖို႔ မနည္း က်ားကန္ထားရရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိဘဲ စိတ္ညစ္ေနရင္ ေအာက္ပါယၾတာကို ျပဳလုပ္ပါ။ မည္သည့္ ေန႔သားသမီးမဆို ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။
၁။ လမ္းေပၚမွာ ေက်ာက္ျပား ခင္းေပးပါ။

၂။ ခ်ိဳင့္ေတြကို ေက်ာက္ခဲ ဖို႔ေပးပါ။

၃။ ဂဝံေက်ာက္ေတြ ခင္းေပးပါ။

၄။ ငွက္ကေလးေတြ အစာေကြၽးပါ လႊတ္ပါ။

၅။ ငါး လႊတ္ေပးပါ။

၆။ ေရလွဴပါ၊ ေရႊကပ္ပါ၊ ယပ္လွဴပါ။

၇။ ယြန္းဗန္းထဲ ေက်ာက္ေက်ာထည့္ၿပီး လွဴပါ။

၈။ ေက်ာက္တစ္လံုးကို ေ႐ႊခ်ၿပီး ခင္ပြန္းအိပ္ တဲ့ ေခါင္းအံုးေအာက္မွာ ထားပါ။

၉။ ေရကဇြန္းၫႊန္႔ ဘုရား ကပ္လွဴပါ။

အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ျငင္သာစြာ သာယာလာၿပီး ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္၊။