စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ မ်ားေနသလား

တစ္ခါတေလမွာ ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္၊ မိသားစုအေရးေၾကာင့္၊ အလုပ္ေတြအဆင္မေျပလို႔ …စသည္ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်စရာ၊ အားငယ္စရာေတြ ႀကံဳတတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။
အဲဒါမ်ိဳးမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကံဳလာၿပီဆိုရင္ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါဆိုသလိုပဲ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ၊ လူမႈဆက္ဆံ ေရးေတြပါ ပ်က္ျပားကုန္တတ္ပါတယ္။
အဲဒါမ်ိဳးႀကံဳလာခဲ့ရင္ မိမိရဲ႕သတိနဲ႔၊ အသိတရားနဲ႔ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္သလို ေဟာဒီ ဂမီၻရနည္းေလးနဲ႔လည္း စိတ္ဓာတ္က် စရာေတြ ေျပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ဘာလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚမွာ လတ္တေလာ သင့္မွာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စိတ္ဓာတ္ က်စရာကိစၥေတြကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။ စိတ္တိုင္းက် ေရးၿပီးၿပီဆိုမွ အဲဒီစာေတြအေပၚမွာ မင္နီနဲ႔ ၾကက္ေျခခတ္လိုက္ပါ။
ၿပီးရင္ အဲဒီစာေတြကို အတြင္းဘက္မွာထားၿပီး စာရြက္ကို ေခါက္လိုက္ပါ။
သင့္ေတာ္ရာ ပုလင္းအလြတ္တစ္လံုးထဲကို အဲဒီစာရြက္ကို ထည့္လိုက္ပါ။
ၿပီးေတာ့ ရွာလကာရည္ ၉ စက္ ေလာင္းထည့္လိုက္ပါ။ ဆားအနည္းငယ္ ျဖဴးလိုက္ပါ။
ၿပီးေတာ့မွ ပုလင္းကို လံုေအာင္ပိတ္ၿပီး ကိုယ့္အိပ္ရာေဘး တစ္ေနရာရာမွာ ဘယ္သူမွ မျမင္ေအာင္ ထားလိုက္ပါ။
အဝတ္ဘီ႐ိုတို႔၊ သတၲာတို႔ထဲမွာ ထည့္ထားလိုက္ရင္လည္း ရတာေပါ့။ (၈)ရက္ျပည့္ၿပီဆိုမွ အဲဒီပုလင္းကို အိမ္နဲ႔ေဝးေဝးမွာ သြားၿပီး ပစ္လိုက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာရာဇာ