မေကာင္းၾကံခံရျခင္းအတြက္ တန္ျပန္ေဆးတံ

ကြ်န္မတို႔ဆီကို ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္ မ်ားတြင္ မလိုသူေတြက ဘယ္လိုျပဳစားထားလို႔၊ မ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ တိုက္ထားလို႔ …စသည္ စသည္ ျဖင့္ လာၿပီး ညည္းညဴျပၾကသူမ်ားလည္း မၾကာ မၾကာ ေတြ႕ရပါသည္။
အမွန္တကယ္ မလိုမုန္းထားမႈမ်ားေၾကာင့္ မေကာင္းႀကံစည္ျခင္းကို ခံရသည္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က စိတ္ထင္ေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ကြ်န္မတို႔ အဘဆရာႀကီးမင္းသိခၤ ၏တပည့္မ်ားအတြက္က ပရိသတ္မ်ားတြင္ မည္ သည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ိဳးပဲ ႀကံဳလာသည္ျဖစ္ေစ ေျဖ ရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ပညာလက္နက္မ်ားက တစ္ခုတစ္ မ်ိဳး မ႐ိုးရေလေအာင္ ရွိေနၾကပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ပရိသတ္မ်ား ႀကံဳလာခဲ့သည္ရွိ ေသာ္ ကြ်န္မတို႔က –

“ေဆးတံတစ္ေခ်ာင္းေပၚ ဖေယာင္းတိုင္စိုက္ မီးထြန္းၿပီး မေကာင္းတဲ့အတတ္နဲ႔ ျပဳစားထားသမွ် ေတြ ျပယ္ေပ်ာက္သြားပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါ၊ မိမိမွာ အခက္အခဲျပႆနာက ႀကီးရင္ႀကီးသေလာက္ ည စဥ္ ဆက္တိုက္ထြန္းပါ …၊ ေဆးတံေလးေတြက လည္း အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္ေတြ၊ ဘုရားေစာင္း တန္းေတြမွာ ဝယ္လို႔လြယ္ပါတယ္ …”ဟူ၍ ေျပာ ျပလိုက္ရစၿမဲ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
မေကာင္းႀကံစည္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရပါလွ်င္ ထို နည္းကေလးကို အမွတ္ရမိေစခ်င္ပါသည္ရွင္ …။

ယမင္းအဥၨလီ
(ယုဇန)