ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈအေပါင္း လြတ္ေစေၾကာင္း နည္းေကာင္းတစ္ေထြ သံုးတတ္ပါေစ

ကိစၥမ်ားေျမာင္ လူတို႔ေဘာင္ ဆို သည့္အတိုင္း လူ႕ေဘာင္လူ႕ေလာကကား လြန္စြာမွ အလုပ္မ်ားလွေပ၏။ အလုပ္ မ်ားသည့္နည္းတူ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအစရွိေသာ အေရး တို႔တြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ၾကရတတ္၏။ ထိုအေႏွာင္အဖြဲ႕၊ အက်ဥ္း အက်ပ္ ခက္ခဲမႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ေစရန္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ႔ေသာ ေဒဝတာဝဂၢçသံယုတ္ေတာ္လာ အတိုဆံုးပရိတ္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည့္ စႏၵပရိတ္(ေခၚ)လမင္းပရိတ္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္းတင္ျပလိုက္ရေပေတာ့၏။

အခါတစ္ပါး၌ ရာဟုသူရိန္နတ္ မင္းသည္ လနတ္သား၏ လဗိမာန္ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေလ၏။ ထိုအခါ လနတ္သားသည္ ေဆာက္တည္ရာမရဘဲ ဘုရားရွင္ကိုသာ ေအာက္ပါဂါထာေတာ္ ျဖင့္ တမ္းတကာ ေရႊနားေတာ္ၾကားေအာင္ ေလွ်ာက္ထားေလေတာ့၏။

 

နေမာ ေတ ဗုဒၶဝီရတၴဳ၊

ဝိပၸမုေတၲာသိ သဗၺဓိ။

သမၺာဓ ပဋိပေႏၷာသၼႎ၊

တႆ ေမ သရဏံ ဘဝ။

 

အနက္။   ။

ဝီရ-ႀကီးေသာ လံု႔လရွိေတာ္မူ ေသာ၊ ဗုဒၶ-ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ေတ-ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား၊ နေမာ-ရွိခိုး ျခင္းသည္၊ အတၳဳ-ျဖစ္ပါေစသတည္း။ တြံ-ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္၊ သဗၺဓိ-ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔၌၊ ဝိပၸမုေတၲာ-ေဘးရန္ဥပဒ္ကင္းလြတ္ေတာ္မူတတ္သည္၊ အသိ-ျဖစ္ပါ၏။ အဟံ-ဘုရားတပည့္ ေတာ္သည္၊ သမၺာဓပဋိပေႏၷာ-က်ဥ္း ေျမာင္းခက္ခဲဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၍ ေနသည္၊ အသၼႎ-ျဖစ္ပါ၏။ တြံ-ရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားသည္၊ တႆေမ-ထို တပည့္ ေတာ္၏၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ၊ ဘဝ-ျဖစ္ေတာ္မူပါျမတ္စြာဘုရား …

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဟု သူရိန္နတ္မင္းအား လနတ္သား၏ လ ဗိမာန္ကို လႊတ္ေပးရန္ေအာက္ပါ ဂါထာ ေတာ္ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလ၏။

 

တထာဂတံ အရဟႏၱံ၊

စႏၵိမာ သရဏံ ဂေတာ။

ရာဟု စႏၵံ ပမုစၥႆု၊

ဗုဒၶါေလာကာ နုကမၸကာ။

 

အနက္ –

အရဟႏၱံ-ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူ ေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ တထာဂတံ-ငါဘုရား ကို၊ စႏၵိမာ-လနတ္သားသည္၊ ဂေတာ-ဆည္းကပ္၏။ ရာဟု-ရာဟု မည္ေသာ အသူရိန္နတ္၊ တြံ-သင္သည္၊ စႏၵံ-စႏၵ နတ္စံ လဗိမာန္ကို၊ ပမုစၥႆု-လႊတ္ေပး လိုက္ပါေလာ့။

 

ဗုဒၶါ-ဘုရားရွင္တို႔သည္၊ ေလာ ကာ ႏုကမၸကာ-သနားေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူကုန္၏။ ထိုအခါ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဗုဒၶ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ရာဟုသူရိန္ နတ္မင္းသည္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္စြာ လ နတ္သား၏လဗိမာန္ကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ ေပးလိုက္ေလ၏။ ထိုအခ်င္းအရာကို သိျမင္ေသာ ေဝပစိတၲိနတ္မင္းႀကီးသည္ ရာဟုနတ္အား –

“အသင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လဗိမာန္ကို ခ်က္ခ်င္းပင္လႊတ္ေပး လိုက္ ပါသနည္း”ဟုေမးျမန္းေလရာ ရာဟု သူရိန္နတ္မင္းက –

“ရွင္ေတာ္ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာ ဂါထာေတာ္ေၾကာင့္ ယခု ကဲ႔သို႔ လႊတ္ေပးရပါသည္။ လႊတ္မေပးဘဲ ေနပါက ကြ်ႏု္ပ္၏ဦးေခါင္းသည္ အစိပ္စိပ္ အျမႊာျမႊာကြဲရပါလိမ္႔မည္။ လႊတ္ေပးလိုက္ ရေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုရားရွင္  ၿငိဳျငင္မႈေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕မႈ ျဖစ္ရ ပါၿပီ” ဟုျပန္လည္ေျပာဆိုေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လနတ္သား၏ ထံုးကို ႏွလံုးမူကာ မိမိတို႔၏ ဒုကၡအျဖာျဖာ၊ အခက္ အခဲအက်ပ္အတည္း အေႏွာင္အဖြဲ႕ အမ်ိဳး မ်ိဳး၊ ေသေရးရွင္ေရးနွင့္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္နင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ ေျမာက္ေစရန္ ေရွးပညာရွိႀကီးမ်ားက အစဥ္အဆက္ အထက္ပါ ႏွစ္ဂါထာကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ခဲ႔ၾကေလ၏။

ဤသို႔ျမတ္စြာဘုရားကို တမ္းတ ေသာေၾကာင့္ လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝၿပီး အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း၊ အေႏွာင္ အဖြဲ႕တို႔မွ လြတ္ေျမာက္စၿမဲဟု ဆိုခဲ႔ၾက ေလ၏။ ေနာင္လာေနာက္သား တို႔ကို လည္း ေန႔စဥ္မပ်က္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ႔ၾကေလ၏။

သို႔ျဖစ္၍ တိုတိုႏွင့္လိုရင္း ေရာက္ ေသာ ဘုရားေဟာလာ ႏွစ္ဂါထာတို႔ကို ခုနစ္ရက္သားသမီးအေပါင္းတို႔၏ အေႏွာင္ အဖြဲ႕ အက်ပ္အတည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ ေျမာက္ေစလို၍ နည္းေကာင္းတစ္ေထြ သံုးတတ္ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပ ေတာ့၏။

ဗဟုသုတ အသိလိမၼာ တိုးပြားၾက ပါေစ …

 

  ေဇာ္လြင္ထြန္း

က်မ္းကိုး။  ။ (၁)သုသုက၏ တန္ခိုးထက္ျမက္

ေသာ ဓမၼစက္ဂါထာေတာ္မ်ား က်မ္း။