အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ေရြးေစေၾကာင္း

 

ဤေလာကတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီးသည့္  ေနာက္ အဆင္ေျပခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုမ်ားရွိသလို စလယ္ဝင္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲၾကေလသည္ဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားလည္း ရွိၾကေလသည္။

ေရွးဖူးစာကံ အရင္းခံသလို ဤဘဝတြင္ ေလာကီပညာအရ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးသင့္သူ၊ ေရွာင္သင့္သူတို႔ကိုလည္း ေရွးဆရာတို႔က တြက္စစ္ လမ္းညႊန္ခဲ့ၾကေလသည္။

ျမန္မာတို႔၏ အစဥ္အလာအရ အိမ္ေထာင္ ဖက္ျပဳသင့္ေသာ မိတ္ဖက္ေန႔မ်ားကို ဥသာ-စိန္ပန္း -ဒါန္းလွ-ကိုရွာ ဟု တိုက္စစ္ၾကသည္။ ထိုမိတ္ဖက္ မ်ားမွာ အိမ္ေထာင္မိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာ၊

အဂၤါႏွင့္ ၾကာသပေတး၊

စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး၊

တနလၤာႏွင့္ ရာဟုတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေအာင္ပ-ကုလား-ေဆြသား-ေတာ္ရင္း စ ေသာ အျပင္မိတ္(႐ိုး႐ိုးမိတ္)မ်ားမွာလည္း အိမ္ေထာင္ ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။

တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး၊

တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူး၊

အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာ၊

စေနႏွင့္ ရာဟု တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရန္ဖက္မ်ားကိုမူ ဓမၼာ-ေသာက-အင္းဝ- ရာဇာ (အိမ္ေထာင္ရန္/အတြင္းရန္) ႏွင့္ ဦးညိဳ-ေခမာ-သုတ-ေဝရီ (႐ိုး႐ိုးရန္/အျပင္ရန္) ဟု မွတ္ သားၾကၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ ၾကပါသည္။ ゞင္းတို႔မွာ –

စေနႏွင့္ ၾကာသပေတး၊

ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ၊

တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး၊

ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါ၊

တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတး၊

ေသာၾကာႏွင့္ စေန၊

ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟု တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုသို႔လွ်င္ ေန႔နံခ်င္းမတူေသာ အတြဲမ်ား အတြက္ ရန္ဖက္မိတ္ဖက္မ်ားကို တြက္စစ္ေလ့ရွိသ လို ေန႔နံတူတူခ်င္း အိမ္ေထာင္ဖက္လွ်င္လည္း ေပၚ ေပါက္လာႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ားကို ေရွး ဆရာတို႔က ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အတြက္ ထား ရစ္ခဲ့ပါေသးသည္။

အိုးအင္ဖက္က ေကာင္းတတ္စြ ဟူသည့္ အတိုင္း တနဂၤေႏြခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ေကာင္း ပါသည္။

ၾကာၾကာေခ်ာေခ်ာ စပါးေပါ ဟူသည့္အ တိုင္း တနလၤာခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ စပါးဆန္ေရ စီးပြားဥစၥာ ေပါမ်ားပါမည္။

ေစာေစာေရွာင္ေလ မယားေသ ဟူသည့္အ တိုင္း အဂၤါခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တတ္ပါသည္။

ဝါဝါဝင္းဝင္း ပူရွိန္ျပင္း ဟူသည့္အတိုင္း ဗုဒၶဟူးခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရး ပူ ဆူတတ္ပါသည္။

သာသာဖက္က ေကာင္းေလစြ ဟူသည့္အ တိုင္း ေသာၾကာခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သာယာ ခ်မ္းေျမ႕ပါမည္။

ထထထူထူ အိုးသို႔ဆူ ဟူသည့္အတိုင္း စေနခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရး ပူပူ ဆူဆူ ရွိတတ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေရွးျမန္မာတို႔သည္ နကၡတ္ခ်င္း တည့္မတည့္ကိုလည္း တြက္စစ္တတ္ေပေသးသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ကိုတည္ၿပီး ၃ ျဖင့္ စားရပါ သည္။

၁ ၾကြင္းလွ်င္ နတ္နကၡတ္၊

၂ ၾကြင္းလွ်င္ လူနကၡတ္၊

၃ ၾကြင္းလွ်င္ ဘီလူးနကၡတ္၊

လူ+လူ ေပါင္းဖက္လွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်စ္ပိုၾကလိမ့္မည္။

လူ+နတ္ ေပါင္းဖက္လွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စာနာေဖးမ၍ ေအးျမလိမ့္မည္။

လူ+ဘီလူး ေပါင္းဖက္လွ်င္ နားလည္မႈ မၾကာမၾကာ လြဲမွားတတ္ၾကလိမ့္မည္။

နတ္+နတ္ ေပါင္းဖက္လွ်င္ အိုေအာင္မင္း ေအာင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ရွည္ၾကာခိုင္ၿမဲလိမ့္မည္။

နတ္+ဘီလူး ေပါင္းဖက္လွ်င္ စီးပြား အထူး တိုးတက္မည္။

ဘီလူး+ဘီလူး ေပါင္းဖက္လွ်င္ ေကာင္းလိုက္ ဆိုးလိုက္ ျဖစ္ေနမည္။

ဤသည္တို႔သည္ကား ျမန္မာတို႔၏ အစဥ္ အလာ လူႀကီးသူမတို႔ တိုက္စစ္ေလ့ရွိေသာ အိမ္ ေထာင္ဖက္ေရြးနည္းမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သတည္း။

 

ေဇယ်ာႏြယ္