လူေသကို ဖုတ္သြင္းသည့္ အတတ္ အမွန္ပင္ ရွိသေလာ

(ဆူလာေဝစီကြ်န္းမွ  လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ ေသာလူေသမ်ား)                              

ကမၻာေပၚတြင္ ဖုတ္သြင္းအတတ္ ဆို သည္မွာ ၾကးဖူးေကာင္း ၾကားဖူးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတြ႕ ျမင္ဖို႔ကား လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ ေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရွးယခင္(မည္သည့္ ကာလဟုအတိအက်မသိ)က လူေသလွ်င္ သုသာနု္ သို႔ သယ္ယူျမႇဳပ္ႏွံရန္ မလိုဘဲ၊ အေလာင္းေကာင္ ကို ေခါင္ရန္းပန္း ပန္ေပးၿပီး ေစလႊတ္လိုက္သည္ႏွင့္ သူ႕ဖာသာသူ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေနရာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြား သည္ဆိုေသာ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ ေရွးစကားကို ဘိုး ဘြားမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။

႐ိုးရာပံုျပင္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အထူး အဆန္းမ်ား

ယေန႔ေခတ္တြင္ က်ယ္ေျပာလွေသာ ကမၻာ ႀကီး၏ လူသူ ထိေတြ႕မႈနည္းလွၿပီး ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ မေရာက္ေသးသည့္ အရပ္မ်ား၌ စုန္း၊ ကေဝ၊ ေမွာ္၊ ေအာက္လမ္းအတတ္ပညာမ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္ခံက်င့္သံုးမႈမ်ား ရွိေနေသးသလို ကမၻာ႕ေဒသ အသီးသီးရွိ ႐ိုးရာပံုျပင္(forklores)မ်ားတြင္ ေသြးစုပ္ ဖုတ္ေကာင္(vampires)မ်ား၊ သမန္းက်ား(ျမန္မာ) ႏွင့္ သမန္းဝံပုေလြ(Werewolf)(ဥေရာပ)မ်ား ထင္ ထင္ရွားရွား လႊမ္းမိုးခဲ့ရာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေသြးစုပ္ ဖုတ္ေကာင္မ်ိဳးႏြယ္ ေကာင္ေလးႏွင့္ သမန္းဝံပုေလြ မိန္းမပ်ိဳေလးအၾကား သံေယာဇဥ္ႀကီးစြာ ခ်စ္ႀကိဳက္ မိေသာ ဇာတ္လမ္း(twilight story)မွာ အလြန္ေအာင္ ျမင္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလွေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ အျဖစ္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ရွိပါသည္။ မင္းသားႏွင့္ မင္းသမီးေလးပင္ ထိုဇာတ္လမ္းတြဲ ေၾကာင့္ ထိပ္တန္း မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့၏။

အလားတူ ႏွင္းလူမ်ား(bigfoots)၊ ေရသူမ မ်ား(mermaids)၊ လူပုကေလးမ်ား(dwarfs) ေနာ္ေဝ၊ ဒိန္းမတ္ေဒသ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေန သည့္ ေတာင္ပူစာ ပမာဏႀကီးမားေသာ ကိုယ္ ကာယရွိၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွေသာ္လည္း ေန ေရာင္ႏွင့္ထိလွ်င္ ေရခဲတံုးအျဖစ္ ေျပာင္းသြားတတ္ ေသာ ထ႐ိုး(Troll)ေခၚ လူ႕ဘီလူးၾကီးမ်ား စသည္ျဖင့္ ယံုရခက္ မယံုရခက္ျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာပံုျပင္လာ သတၲဝါ ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားမွာ ေျပာမကုန္ေအာင္ မ်ားျပား လွပါသည္။

ထိုအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု အျပတ္ဆိုရန္လည္း မသင့္ေအာင္ဆိုင္ရာေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာၾကသည့္ ကိုယ္ေတြ႕ ပံုျပင္မ်ားလည္း ရွိရကား ယေန႔ကာလ ႐ုပ္ရွင္ဗြီဒီယို ပန္းခ်ီမ်ားတြင္ အၿမဲေတြ႕ေနရေသာ္လည့္း အျပင္ ေလာကတြင္ တကယ္ မေတြ႕ႏိုင္ေသာ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ဘီလူး အစရွိသည့္ အရာမ်ားနည္းတူ ပံုျပင္ဇာတ္ ေၾကာင္း ရွိခဲ့သည့္ အထူးအဆန္း ျဖစ္စဥ္မ်ားဟုသာ ယူဆရန္ရွိပါသည္။

လူေသေကာင္မ်ားလမ္းေလွ်ာက္သည့္သတင္း

မၾကာေသးမီက အင္တာနက္တြင္ ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားေစသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ပါလာခဲ့သည္။ ထိုဓာတ္ပံု မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူလာေဝစီကြ်န္းတြင္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုျဖစ္ၿပီး ပံုမွာ လူေသအေလာင္း ေကာင္ႀကီးက လမ္းျပဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ပံု ျဖစ္၏။ “အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တိုရာဂ်ာေဒသမွ အမွန္တကယ္ လမ္းေလွ်ာက္ေန ေသာ လူေသေကာင္ႀကီး” “အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လမ္း ထေလွ်ာက္လာေသာ အေလာင္းေကာင္ႀကီး” စသည့္ အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ “ဖုတ္ဝင္လာသည့္ အ ေလာင္းေကာင္” အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း အင္တာ နက္တြင္ သတင္းျပန္႔ပြားသြားခဲ့သည္။

ထိုသတင္းသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူသိ မ်ားသြားခဲျ့ပီး လူေသမ်ား အုတ္ဂူမွ ႏိုးထလာၿပီ ဟုလည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေအာက္လမ္း ပညာရပ္ျဖင့္ အေလာင္းေကာင္မ်ားကို ဖုတ္သြင္းကာ လမ္းေလွ်ာက္ေစေသာ ပံုမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္သတင္း(paranormal activities) အျဖစ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုဓာတ္ပံုမွာလည္း လူေသေကာင္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည့္ႏွယ္ ယံု စရာျဖစ္ေအာင္ ပီျပင္လွသျဖင့္ လူအမ်ား ယံုၾကည္ခဲ့ ၾကသည္။ ဗြီဒီယိုပါတြဲလ်က္ ပါေသးသည္။

ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတင္းမွာ ထိုေဒသ၏ ဓေလ့အရ လူေသလွ်င္ ေျမတြင္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေသခ်ာစြာ စီမံထားေသာ အေခါင္းတြင္ ထည့္သြင္း ကာ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ား၏ နံရံတြင္ ထြင္းထား ေသာ ဂူမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ အယူအရ နံရံအျမင့္တြင္ ထည့္သြင္းထား ေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ အေခါင္း မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူၿပီး အေလာင္းကို သုတ္သင္ သန္႔ရွင္းေပးသည့္ အခန္းအနားကို က်င္းပေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထိုအခန္းအနားမွာ အေလာင္းမ်ားကို ေခါင္း မွထုတ္ကာ သုတ္သင္သန္႔ရွင္း၍ အဝတ္အစားသစ္ မ်ား ဝတ္ဆင္ေပးကာ ျမႇဳတ္ႏွံမည့္ေနရာသို႔ လမ္းျပ သူ တစ္ဦးကဦးေဆာင္ကာေခၚယူသြားရေၾကာင္း၊ ေခၚယူသည့္လမ္းမွာ အေကြ႕အေကာက္ နည္းသည့္ လမ္းေျဖာင့္ေျဖာင့္မွ ေခၚယူၿပီး ယာဥ္ႏွင့္လူ အသြား အလာနည္းသည့္လမ္းမွ ေခၚယူရေၾကာင္း၊ လမ္းတြင္ ေတြ႕သူက လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ လူေသအေလာင္း ကို တို႔ထိျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း မျပဳရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သြားေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ပါက လူေသအေလာင္း သည္ လဲျပိဳက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသျဖင့္ အံ့ဩမဆံုး ျဖစ္ရပါသည္။

တိုရာဂ်ာလူမ်ိဳးစု

တိုရာဂ်ာ လူမ်ိဳးစုသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူလာေဝစီကြ်န္း ေတာင္ဘက္ပိုင္း ေတာင္ထူထပ္ ေသာေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ိုဳးစုျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၁çဝ၀çဝ၀ဝ ခန္႔ ရွိပါသည္။ လူဦးေရ၏ တစ္ဝက္နီးပါးခန္႔သည္ တာရာတိုရာဂ်ာ ေခၚသည့္ တိုရာဂ်ာကုန္းေျမတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကသည္။ တိုရာဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္ၾကၿပီး က်န္အနည္းငယ္ မွာ မူဆလင္ႏွင့္ ေရွးဘိုးဘြားဘီဘင္ အစြဲအတိုင္း သစ္ပင္၊ ေန၊ လ အစရွိေသာအရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရက ထိုကိုးကြယ္မႈကို ဘိုးဘြားတို႔၏ အစဥ္အလာကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားရသည္။

ေသသူအေပၚထား ရွိသည့္သေဘာထား

အဆိုပါလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေသသူကို အလြန္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ေသသူကိုစြန္႔ပစ္ျခင္း မရွိဘဲ ေဆးစိမ္ကာ အိမ္တြင္ အတူေနၾကေၾကာင္း၊ ေသသူ စိတ္မေကာင္းမည္ စိုးသျဖင့္ အခန္းေကာင္း တြင္ မီးေရာင္ထြန္း၍ ထားသည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ စား ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ျပင္ေပးျခင္းကအစ ပါးစပ္တြင္ စီးကရက္တပ္ေပးျခင္း စသျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ ေရွာက္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရန္ အိုးမ်ားပင္ အခန္းေထာင့္တြင္ ခ်ထားေပးၾက ေၾကာင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားက ေသသူကို ေသသည္ဟု သေဘာမထားဘဲ နာမက်န္း ျဖစ္ေနသည္ဟုသာ သေဘာထားေၾကာင္း၊ ၄င္းေဒသကို သြားေရာက္ ေလ့လာသည့္ သတင္းသမားမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါ သည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္ မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္

ထိုျဖစ္ရပ္ကို စိတ္ဝင္စားသူ မ်ားျပားလာရာ မယံုႏိုင္စရာမ်ား ပါရွိေနသျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ မ်ားက ထိုဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းကို အေသး စိတ္ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး တိုရာဂ်ာလူမ်ိဳးစုတြင္ ထူးဆန္းေသာ အသုဘအခန္းအနား ဓေလ့ရွိသည္ မွာမွန္ေၾကာင္း လက္ခံၾကပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေသာ ပံုႏွင့္ ဗြီဒီယိုမွာ ထိုအခန္းအနား တစ္ခုမွ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ပံု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လူ၏ ေဖးမမႈ အကူအညီျဖင့္ အေလာင္းေကာင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ အဝတ္အစားဆင္ယင္ေပး ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လူေသ အေလာင္းေကာင္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ အလိုအေလွ်ာက္ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေနရာသို႔ လမ္း ေလွ်ာက္သြားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ ျပန္႔ႏွံ႔ ခဲ့ေသာ ဗြီဒီယိုမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေပၚလြင္ျခင္း မရွိဘဲ လႈပ္ယမ္းေနေသာ ကင္မရာျဖင့္ရိုက္ထား သျဖင့္ ျမင္ကြင္းဝါး၍ မ်က္စိကို မူးေနာက္ေစေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အေကာင္းအဆိုး

တိုရာဂ်ာတို႔၏ဓေလ့တြင္ ေသသူကို ေလးစား တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ေငြရွာေဖြ စုေဆာင္းကာ ေသသူ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း၊ မိမိ အိမ္သူအိမ္သား ေသဆံုးသည္ကို မေၾကာက္မရြြံ႔႕ ရြံရွာ စက္ဆုပ္မႈ လံုးဝမရွိဘဲ အျမတ္တႏိုး ဆက္ဆံ ျခင္းတို႔မွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းေသာ စိတ္ထားျဖစ္ သည္ကို ေတြ႔ရ၏။ သို႔ေသာ္ သဘာဝ မက်ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အယူအစြဲႀကီးျခင္း၊ ေဆးပညာအရ လူေသအေလာင္းမ်ားတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းသည့္ ကူးစက္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားသည္ လူေသ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ေနထိုင္သူ မ်ားကို ကူးစက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္အရ မေကာင္းေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

(ဗြီဒီယို ၾကည့္႐ႈေလ့လာ လိုပါက – walking corpses of Toraja… ဟု အင္တာနက္ ယူက်ဳ(U-tube, search)တြင္ ရွာေဖြပါက ဗြီဒီယို ကားအပိုင္း ၁၀ ခုခန္႔ ဆက္စပ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္င္ပါသည္)

ေဇယ်မင္းမင္းဝင္း