သင္ႏွင့္ သင့္ဘဝကံၾကမၼာဇယား – ႀတိရတနာဆရာေဇယ်ာလင္း –

လူတို႔၏ ဘ၀ကံသည္ နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ တက္လိုက္က်လိုက္ ဗံုလံုတစ္လွည့္၊ ငါးပ်ံတစ္လွည့္ ျဖစ္လိုက္၊ ေပျဖစ္၍ အထုခံရလိုက္၊ တူျဖစ္၍ထုခြင့္ရ လိုက္ႏွင့္ ေလာကလူသားတို႔ ေလာကဓံတရားအရ နိမ္႔တံုျမင့္တံု အဖံုဖံု ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနၾကရပါသည္။ လူခ်င္းတူေသာ္လည္း ဘ၀ကံအက်ဳိးေပးျခင္း မတူၾကကြဲျပားျခားနား ေနၾကသည္။ ဤသို႔ဘ၀ကံ အက်ဳိးေပးျခင္းမတူၾကျခင္းသည္ အတိတ္ကျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံ၊ ျပဳခဲ့ေသာအကုသိုလ္ ကံတို႔၏ ကြာျခားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါေပသည္။ အတိတ္ က ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ကံတို႔ အက်ဳိးေပးခ်ိန္ေရာက္ ေနေသာ သူတို႔၌ အစစ အဆင္ေျပ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္း ေျမ႕ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကေသာ္လည္း အတိတ္က ျပဳခဲ့ၾကေသာ အကုသိုလ္ကံတို႔ အက်ဳိးေပးခ်ိန္ေရာက္ ေနေသာ သူတို႔မွာမူ ကံမရွိဥာဏ္မရွိတိုင္းမြဲဟူသကဲ့သို႔ လုပ္သမွ်မျဖစ္၊ ျဖစ္သမွ်ေတြကလည္း အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြျဖစ္၊ ကံဆိုးမသြားရာ မိုးလိုက္လို႔ရြာ ဆိုသကဲ့သို႕ သြားေလရာ ေရာက္ေလရာမွာလည္း ကံဆိုးမိုးေမွာင္မ်ားက်ၿပီး အခက္အခဲ၊ ဒုကၡဆင္းရဲ မ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ေနရေလေပေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူသားတို႔အဖို႔ မိမိတို႔၌ ကုသိုလ္ကံေတြ အားေကာင္း ေနသလား၊ အကုသိုလ္ကံေတြ အားေကာင္းေနသ လား ဆိုသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ယခုဆင္းရဲ ဒုကၡ ေတြ ေပးေနေသာ အကုသိုလ္ကံတို႕သည္ ဘယ္ အခ်ိန္မွာ ကုန္ဆံုးၿပီး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာတို႔ကို ေပးစြမ္းမည့္ ကုသိုလ္ကံတို႔သည္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေရာက္ရွိမလဲ ဆိုသည္ကို သိလိုလာၾကေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူသားတို႔၏ ကံတရားအတက္အက်၊ အနိမ္႔အျမင့္ ကာလတို႕ကို ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ အဘိညာဥ္ ရ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားသာ သိႏိုင္ၾကေလရာ သာမန္ လူသားတို႔အဖို႔ ျမင္ႏိုင္ရန္လြန္စြာခဲယဥ္းလွေပသည္။

သို႔ေသာ္ ေရွးပညာရွိေဗဒပညာရပ္မ်ား တတ္ သိသူ က၀ိအေပါင္းတို႔ကား ေဗဒပညာရပ္၀င္ ေဗဒင္ နကၡတ္ပညာရပ္တို႔ျဖင့္ လူတို႔၏ကံၾကမၼာမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုပညာရပ္ တို႔တြင္ လူတို႔၏ လက္၊ စခိုး၊ ဒသာ၊ ၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္ နင္း ၿဂိဳဟ္ျမင္ၿဂိဳဟ္ယွဥ္တို႔ကို တြက္ခ်က္အကဲခတ္ ေသာ နကၡတ္တၱေဗဒပညာရပ္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ ေဗဒင္ပညာေခၚ မဟာဘုတ္တို႔ သံုးတန္ေပၚ နိစ္၊ စန္း၊ အဂၤ၀ိဇၨာပညာစသည့္ လဂ္ဆန္းေဗဒင္ ပညာတို႔ျဖင့္ လူတို႔၏ကံၾကမၼာအတက္အက် အနိမ့္ အျမင့္တို႔ကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကေပ ေတာ့သည္။ ထိုမွ်မက လကၡဏာ၊ ေျခကၡဏာစေသာ လက္၊ ေျခတို႔ရွိ ၿဂိဳဟ္ခံုအေရးအေၾကာင္း အမွတ္ အသားမ်ားကိုၾကည့္၍ ကံၾကမၼာကို ခန္႔မွန္းေသာ ပညာရပ္တို႔ႏွင့္ သစ္ရြက္ေဗဒင္၊ ထီေဗဒင္၊ တားေရာ့ (Tarot)၊ ေၾကြေဗဒင္၊ အယူေတာ္မဂၤလာ စေသာ အတိတ္နိမိတ္ ေကာက္ယူေဟာၾကားေသာ ပညာရပ္ မ်ား စသျဖင့္ လူတို႔၏ကံၾကမၼာမ်ားကို ဖတ္ၾကား ေသာ ပညာတို႔သည္လည္း ရွိၾက၏။ ကြၽႏု္ပ္ ကိုယ္ တိုင္မူကား ယခုေဖာ္ျပအံ့ေသာ ဘ၀ကံၾကမၼာ ဇယား (Table of Fortune)အျပင္ လကၡဏာ၊ တားေရာ့၊ အတိတ္ေကာက္၊ သံုးတန္ေပၚနိစ္၊ အဂၤ၀ိဇၨာ အခါ တိုင္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဟာၾကားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း ငယ္စဥ္ကာလမွစ၍ လကၡဏာ၊ ေဗဒင္၊ ဂႏၶာရီ၀ိဇၨာမယ ေလာကီပညာရပ္ တို႔အား ၀ါသနာထံုစိတ္၀င္စားလိုလားခဲ့ေပရာ လူတို႔၏ ကံၾကမၼာကို ဖတ္ၾကားႏိုင္ေသာပညာရပ္ အေထြေထြ ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေပသည္။ ထိုသို႔ ေလ့လာသင္ ယူရင္း မွန္လည္းမွန္၊ ျမန္လည္းျမန္ေသာ နည္းစနစ္ ကို လိုခ်င္လာေပသည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း ကြၽႏ္ုပ္ သည္ ယခုေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ “ဘ၀ကံၾကမၼာဇယား (Table of Fortune)တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့ေလ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဘ၀ကံၾကမၼာဇယားသည္ သင္ စာဖတ္သူတို႔၏ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာအနိမ္႔ အျမင့္၊ အတက္အက်၊ အဆိုးအေကာင္းတို႔ကို လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ပိုင္းအလိုက္ သင္တို႔သတိထားရန္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သင္၏ကံၾကမၼာ ပံုရိပ္ (Image of Luck) ကိုေဖာ္ညႊန္းေပးေနေပလိမ့္မည္။
ဤဘ၀ကံၾကမၼာ ဇယားကို ကြၽႏု္ပ္သည္ အတန္အခ်ိန္ယူကာေလ့လာခဲ့ၿပီး စိတ္ခ်ရေလာက္မွ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ ဤ ဘ၀ကံၾကမၼာဇယားကို သင္ကိုယ္တိုင္ယူႏိုင္ၿပီး သင့္ ဘ၀ကံၾကမၼာပံုရိပ္ (image of luck ) ကို သင္ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္ တစ္ခုေတာ့၀န္ခံလိုပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဤ ဘ၀ကံ ၾကမၼာ ဇယားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ ပံုရိပ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္မွန္ကန္ေအာင္ေတာ့ မေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ၀န္ခံလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရာႏႈန္းျပည့္မဟုတ္ေသာ္လည္း အားထားရေလာက္ ေအာင္ စိတ္ေက်နပ္ရေလာက္ေအာင္ မွန္ကန္ေသာ သင္၏ ဘ၀ကံၾကမၼာပံုရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ဟူသည္ကိုကား ကြၽႏု္ပ္ အာမခံပါသည္။ (အကယ္စင္စစ္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ ပံုရိပ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာမူကား ဤဘ၀ကံၾကမၼာဇယားႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ သံုးတန္ေပၚ နိစ္၊ အဂၤ၀ိဇၨာအခါတိုင္၊ လကၡဏာပညာ၊ အတိတ္ နိမိတ္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ ပီျပင္ျပည့္စံုေသာ ဘ၀ကံၾကမၼာပံုရိပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေဟာၾကား ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။)

ဘ၀ကံၾကမၼာဇယား ေပၚေပါက္လာပံု
ကြၽႏု္ပ္က ဘ၀ကံၾကမၼာဇယားဟု ဆိုလိုက္ ေသာေၾကာင့္ အလြန္ခက္ခဲနက္နဲေသာ ပညာရပ္ မ်ားျဖင့္ ခရစ္ရွနားမူတီး၊ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာတို႔ကို လက္စခိုး၊ ထုလဒသာ၊ အႏၳရဒသာ၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္၊ ၿဂိဳဟ္ယွဥ္၊ ၿဂိဳဟ္ပူးနကၡတ္အျမင္အယွဥ္ စသျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းႀကီး၊ ငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းႏႈတ္ေျမႇာက္ စား၊ ထက္ေအာက္ဇယားမ်ားၾကည့္၊ သံဒိ႒ျပကၡဒိန္ မ်ား ၾကည့္ဘာ၀သႏၶိမ်ားတြက္၊ ဒသာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ စေသာ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြး ဦးေႏွာက္စားေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ရန္မလိုပါ။ ကြၽႏု္ပ္ ကိုယ္ တိုင္ ထိုသို႔ အလုပ္မ်ားေသာ တြက္ခ်က္နည္းမ်ဳိး မ်ားျဖင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေလာကုတၱရာဘက္၌ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေန သည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ ထိုမွ်ခက္ခဲစြာတြက္ခ်က္ယူရ သည့္ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္မခံႏိုင္ေတာ့ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ လြယ္ကူေပါ့ပါးစြာျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ရႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္စြာေဟာေျပာ ကူညီႏိုင္မည့္နည္းမ်ားကိုသာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မဟာဘုတ္သက္ေရာက္ပညာျဖင့္ ေဟာေျပာၾကည့္ သည္။ တစ္ခါတစ္ရံမူ ရွားမီးမရဏကိန္းတို႔ျဖင့္ ေဟာ ၾကည့္၏။ နည္းတစ္နည္းစီအရ အေတာ္အသင့္ မွန္ ကန္ေသာ္လည္း စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိခဲ့ေခ်။
ထိုအခါ ကြၽႏု္ပ္စဥ္းစားမိသည္မွာ တြက္နည္း တစ္နည္း၊ နည္းစနစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဟာၾကား၍ ျပည့္စံုျခင္းမရွိႏိုင္ရာ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ေသာ နည္းစနစ္ ျဖင့္ ေဟာေျပာမွသာ ေတာ္ကာက်ရာ၏ဟု ကြၽႏု္ပ္ ေတြးမိ၏။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္နည္းကို ေပါင္း စပ္၍ေဟာၾကည့္၏။ ထိုအခါ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အေဟာမ်ားကို ရလာသည္။ ကြၽႏု္ပ္ ေပါင္းစပ္ လိုက္ ေသာ နည္းႏွစ္နည္းကား၊ မဟာဘုတ္ႏွင့္ ရွားမီး မရဏေဟာကိန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဟာၾကားျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ထိုနည္းစနစ္ႏွစ္ခုကို ေလ့လာရာတြင္ မဟာ ဘုတ္သက္ေရာက္မ်ားရွိ သက္ေရာက္တစ္ခုသည္ ရွစ္ႏွစ္ ကာလျခားတိုင္း ၎င္းသက္ေရာက္သို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္က်ေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။
ဥပမာ – တနဂၤေႏြသား ၁  ၾကြင္းသမားသည္ မဟာဘုတ္ၿဂိဳဟ္ခြင္အရ ဘဂၤဖြား ျဖစ္ေပသည္။
(ဤေနရာ၌ မဟာဘုတ္တိုင္ထူနည္းႏွင့္ သက္ေရာက္ ၿဂိဳဟ္အိပ္ၿဂိဳဟ္စား တြက္နည္းမ်ားကို ယေန႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ယ္ မေရးလိုေတာ့ပါ။)
နမူနာဇယားကိုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

တနဂၤေႏြ ၁ ၾကြင္းဖြားသည္ ၁၊ ၉၊ ၁၇၊ ၂၅ႏွစ္ သားစသည္ျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္တာကာလၾကာတိုင္း ၎င္းဘဂၤ (၀ါ)တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၌ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ ေပမည္။ တစ္ဖန္၎င္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္သားမွစ၍ ရွစ္ႏွစ္ တာ ကာလ အသီးသီးျခားေသာ အသက္ ၁၀၊ ၁၈၊ ၂၆၊ ၃၄ ႏွစ္စသည္ျဖင့္ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (၀ါ) ပုတိမဟာဘုတ္ခြင္၌ သက္ ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။
တစ္ဖန္ ရွားမီးမရဏေဟာကိန္းတြင္ ၾကည့္ ပါ။ ရွားမီးမရဏေဟာကိန္းတြက္ခ်က္ပံုကို အနည္း ငယ္ ရွင္းျပေပးပါအံ့။
ရွားမီးမရဏကိန္း၏ အ႒လဂ္ၿဂိဳဟ္ခြင္ဇယား မွာ ”ဧ-ေကာ-ဗု-ေတ-သိ-ေလာ-ရာ-ဇာ”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ကိန္းသက္ေရာက္ခြင္ဇယားမွာ “အို-ေကာ- မီး-ေထြ-သူ-လီ-ရွား-ေစာ”ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။
ေအာက္ပါနမူနာဇယားမ်ားကို ၾကည့္ပါ။


ဤေဟာကိန္းတြင္ ကိန္းသက္ေရာက္ႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ကိန္းႏွစ္လံုးကို အျပန္အလွန္တြဲ၍ေခၚရ၏။ ဥပမာ “အို(၁)၌ကိန္းက်ေရာက္ေနပါက အိုသူ-အ ျပန္၊ သူတြင္က်ေရာက္ပါက သူအို-အလွန္”ဟု ေခၚ ရမည္ျဖစ္သည္။
ဤကိန္းမ်ားကို သူ-အို၊ ေကာ-လီ၊ ရွား-မီး၊ ေစာ-ေထြဟူ၍ အျပန္အလွန္ေခၚေ၀ၚရသည္။

တြက္နည္းအက်ဥ္းကား –
၁။ ဇာတာရွင္၏ ေရာက္သက္ကို တည္ၿပီး ၈ႏွင့္စားပါ။ အၾကြင္းကိုယူပါ။
၂။ ၎င္းအၾကြင္း၏ ဂဏန္းအေရအတြက္အရ ေမြးနံျမင္ရာ (၀ါ) ေမြးနံရွိရာ ဇယားကြက္မွ စ၍ လက္ယာရစ္ေရးပါ။ ၎င္းသည္ ထိုသူ၏ ကိန္းသက္ ေရာက္ျဖစ္ေပသည္။
ဥပမာ ၁၃၄၉ ခုဖြား အဂၤါသားတစ္ဦး ဆိုပါစို႔။
၎င္း၏အသက္မွာ ၁၃၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၁ ႏွစ္ျဖစ္ေပရာ ၎င္း၏ေရာက္သက္ကို ၈ ႏွင့္စားက ၅ ၾကြင္း၏။ ၄င္းဂဏန္းအရ ေမြးနံအဂၤါ ၃ ရွိေသာ ေနရာမွစ၍ လက္ယာရစ္ေရတြက္ေသာ္ ေထြတြင္ က်သျဖင့္ ၎င္းသည္ အသက္ ၂၁ တြင္ ေထြ-ေစာ ကိန္း၌ က်ေရာက္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎င္းအဂၤါသား သည္ ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလၾကာတိုင္း ၎င္း ေထြ-ေစာကိန္းတြင္ပင္ ထပ္၍ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အထက္ပါဥပမာကို အေျချပဳ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ မဟာဘုတ္ ႏွင့္ ရွားမီးမရဏကိန္းတြက္နည္း ႏွစ္မ်ဳိးလံုးတြင္ သက္ ေရာက္ႏွင့္ ကိန္းမ်ားသည္ ရွစ္ႏွစ္တာၾကာတိုင္း တစ္ ဖန္ျပန္၍ ထပ္ကိန္းက်ေနေၾကာင္းေတြ႕ရေပ၏။ သို႔ ျဖစ္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္မွာ လူတစ္ ေယာက္၏ ကံၾကမၼာသည္ ေကာင္းသည့္ကိန္း^ သက္ေရာက္၌ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည့္ညံ႔သည့္ကိန္း^ သက္ေရာက္၌ျဖစ္ေစ ရွစ္ႏွစ္ၾကာတိုင္း သံသရာတစ္ ပတ္ ျပန္လည္က်ေရာက္ေနေလ့ရွိေၾကာင္း ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေတြ႕ရေပသည္။ ဤသို႔ ရွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ကံၾကမၼာအဆိုး၊ အေကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားပါ ကိန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီေန၏။ ယေသာ၊ အယေသာ၊ လာေဘာ၊ အလာေဘာ၊ နိႏၵာ၊ ပသံသာ၊ သုခံ၊ ဒုကၡံ ဟူေသာ ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးကို မည္သူမွ် လြန္ဆန္မရ။ သတၱ၀ါတို႔၏ ကံၾကမၼာမ်ားပင္။ ၎င္းတု႔ိကို အေျခခံ၍ ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါး ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဇယားကိုပင္ ေ၀ဒပညာရွင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္မဟုတ္ပါလား။ တစ္ဖန္ ၎င္းေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ၊ ထြက္ေျမာက္ရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ တရားမွာလည္း မဂၢင္ ရွစ္ပါးျဖစ္ေခ်၏။ ၎င္းတရားမ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားဦး ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ျမတ္တြင္ အတိအလင္း ေဟာ ၾကားခဲ့ေလ၏။ သတၱ၀ါတို႔၏ ေကာင္း၊ ဆိုး၊ ကံ တရားမ်ားျဖစ္ေသာ (၀ါ) သတၱ၀ါတို႔ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳ ရေသာ ေလာကဓံတရားတို႔သည္လည္း ရွစ္ပါး၊ ၎င္းမွ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းသည္လည္း မဂၢင္ရွစ္ပါး ျဖစ္ေန ေလရာ အ႒လဂ္ၿဂိဳဟ္ ရွစ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီး၍ ကိန္း^ သက္ေရာက္မ်ားကို ရွစ္ႏွစ္စီ ကာလျခား၍ ျပဳလုပ္ စီမံခဲ့့ၾကေသာ ေရွးပညာရွိ က၀ိအေမာ္တို႔အား ကြၽႏု္ပ္ ဦးညြတ္မိ၏။ ေလးစား ဂါရ၀ျပဳပါ၏။
ဤကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ခြင္မ်ား၊ ကိန္းမ်ားကို ရွစ္ႏွစ္တာကာလစီျခား၍ သက္ေရာက္ထပ္ကိန္းမ်ား တစ္ပတ္စီလည္ေနေသာ အခ်က္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကံအလွည့္အေျပာင္း၊ အဆိုးအေကာင္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္ ေသာ ‘လူတိုင္းလူတိုင္း အေရးထား၊ ဘ၀ကံၾကမၼာ ဇယား’ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းသ ေဘာတရားပင္ျဖစ္ေပသတည္း။

ခ။ ဘ၀ကံၾကမၼာဇယား ေရးဆြဲပံု

လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဘ၀ကံၾကမၼာဇယား ကို ေရးဆြဲရာ၌ ဘ၀အစမွသည္ အသက္ႀကီးရင့္ သည့္ကာလအထိ ျပည့္စံုေစရန္အလို႔ငွာ လူတိုင္းကို တစ္ႏွစ္သားမွစ၍ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္အထိ ေရးဆြဲ ထားပါသည္။
(အသက္ ၈၀ ႏွစ္မက ရာေက်ာ္အထိ လုိသ ေလာက္ ေရးဆြဲ၍ရပါသည္။)
မည္သို႔ ေရးဆြဲၾကမည္နည္း။
ဥပမာ- ၁၃၁၄ ခု ဖြား၊ ၅ ၾကြင္း၊ ဗုဒၶဟူးသား တစ္ဦးကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲၾကပါအံ့။

၁။ သက္ဆိုင္ရာ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀အစ တစ္ႏွစ္သားမွ စ၍ေရးဆြဲပါ။ ရွားမီး မရဏကိန္းအရ တစ္ႏွစ္သားတြင္ သက္ေရာက္သည့္ ကိန္းကို အရင္ ရွာပါ။ အထက္ပါ ဇာတာရွင္အား ေလ့လာၾကည့္ပါက ၎င္းဗုဒၶဟူးသားသည္ တစ္ႏွစ္ သားတြင္ ၄ ဟူးရွိရာ လီ၌ က်ေနသျဖင့္ ၎င္းဇာတာ ရွင္သည္ တစ္ႏွစ္ သားတြင္ လီ-ေကာ ကိန္း၌ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၂။ ထို႔ေနာက္အသက္အစဥ္အတိုင္း ၎ကိန္း ၈ခြင္ ျပည့္သည္အထိ ဆက္လက္ရွာေဖြမွတ္သား ထားပါ။ ထိုအခါ ၎င္းဗုဒၶဟူးသားသည္ ၁ ႏွစ္သား တြင္ လီ-ေကာ၊ ၂ ႏွစ္သားတြင္ ရွား-မီး၊ ၃ ႏွစ္သား တြင္ ေစာ-ေထြ၊ ၄ ႏွစ္သားတြင္ အို-သူ၊ ၅ ႏွစ္သား တြင္ ေကာ-လီ၊ ၆ ႏွစ္သားတြင္ မီး-ရွား၊ ၇ ႏွစ္သား တြင္ ေထြ-ေစာ၊ ၈ ႏွစ္သားတြင္ သူအိုကိန္းစသျဖင့္ အသီးသီး သက္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရေပ မည္။
၃။ တစ္ဖန္ သက္ဆိုင္ရာဇာတာရွင္၏ မဟာ ဘုတ္ ဇာတာခြင္အရ သက္ေရာက္ကိန္းမ်ားကို အထက္ပါ ရွား-မီးမရဏကိန္းတြင္ ရွာသကဲ့သို႔ ၁ ႏွစ္ သားမွစ၍ အ႒လဂ္ၿဂိဳဟ္ခြင္အတိုင္း လက္ယာရစ္ အစဥ္လိုက္ ၿဂိဳဟ္ခြင္အျပည့္ မဟာဘုတ္သက္ ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာပါ။
ဥပမာ-ဇာတာတြင္ ဗုဒၶဟူးသားသည္ ၁ ႏွစ္ သား၌ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သက္ေရာက္(မဟာဘုတ္ခြင္ အထြန္း)၌လည္းေကာင္း၊ ၂ ႏွစ္သားတြင္ စေန (သိုက္)၊ ၃ ႏွစ္သားတြင္ ၾကာသပေတး(ဘဂၤ)၊ ၄ ႏွစ္သား၌ ရာဟု(အထြန္း)၊ ၅ ႏွစ္သားတြင္ေသာၾကာ (ပုတိ)၊ ၆ ႏွစ္သားတြင္ တနဂၤေႏြ(မရဏ)၊ ၇ ႏွစ္သား တြင္ တနလၤာ(အဓိပတိ)၊ ၈ ႏွစ္သားတြင္အဂၤါ(ရာဇ)၌ အသီးသီးက်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။

၄။ ၄င္းေနာက္ ယခုတြက္ခ်က္ရွာေဖြရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ ဥပမာ ဇာတာရွင္ဗုဒၶဟူးသား၏ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္သားအထိ အစဥ္လိုက္က်ေရာက္ေန ေသာ ရွားမီးမရဏကိန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဘုတ္သက္ ေရာက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ နမူနာဘ၀ကံၾကမၼာ(၁) ပါ အတိုင္းယွဥ္တြဲ၍ ေရးထည့္ပါ။
နမူနာဇယား ၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ ဇာတာရွင္ ဗုဒၶဟူးသား၏ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ သက္ ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ရွား-မီး မရဏကိန္းႏွင့္ မဟာ ဘုတ္ သက္ေရာက္ခြင္ (ကိန္း/သက္ေရာက္အတြဲ) မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
၅။ ထို႔ေနာက္ ကိန္း/ သက္ေရာက္အတြဲ အသီးသီး၏ အသက္ပိုင္းအလိုက္ က်ေရာက္ပံုကို ဆက္လက္ရွာေဖြရမည္။ ဤအပိုင္းသည္ လြယ္ကူ သြားၿပီျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း ရွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္၍ ထပ္ကိန္းက်ေနေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာကိန္း၊ သက္ေရာက္အတြဲတို႔၏ အသက္ပိုင္းအသီးသီးတြင္ ရွစ္ႏွစ္စီ မိမိလိုခ်င္သည့္အသက္ပိုင္းအထိ ေပါင္း ထည့္သြား႐ံု ျဖစ္သည္။

ဥပမာဆိုေသာ္ အထက္တြင္သိရွိခဲ့ၿပီးသည့္ အတိုင္း ဗုဒၶဟူးသား၏ အသက္တစ္ႏွစ္တြင္ က် ေရာက္ ေနေသာ လီေကာ-အထြန္း ၄ ဟူး ဟူေသာ ကိန္း/သက္ေရာက္အတြဲ၌ အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္မွ စ၍ လက္ဝဲမွလက္ယာသို႔ ၈ႏွစ္စီ အစဥ္အတိုင္းေပါင္း ထည့္ေပးသြားပါလွ်င္ ေဖာ္ျပထားေသာ နမူနာဇယား (၂)တြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း ၄င္းဗုဒၶဟူးသားသည္ အသက္ တစ္ႏွစ္မွစ၍ အသက္ ၉၊ ၁၇၊ ၂၅၊ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၉၊ ၅၇၊ ၆၅၊ ၇၃ႏွစ္ အသီးသီးက်ေရာက္ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။

ထို႔နည္းအတူ ၄င္းဗုဒၶဟူးသားသည္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္မွာ ရွားမီးသိုက္(စေန)ကိန္း/သက္ေရာက္အတြဲ၌ က်ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ရွစ္ႏွစ္စီ အထက္ပါအ တိုင္းေပါင္းထည့္သြားလွ်င္ ၄င္းသည္ အသက္ ၁၀၊ ၁၈၊ ၂၆၊ ၃၄၊ ၄၂၊ ၅၀၊ ၅၈၊ ၆၆၊ ၇၄ ႏွစ္တို႔တြင္ ကိန္း/သက္ေရာက္အတြဲ၌ပင္ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုနည္းတူ က်န္ကိန္း/သက္ေရာက္တြဲအသီး သီး၏ အသက္ပိုင္းအလိုက္ က်ေရာက္ေနမႈကို ဆက္ လက္ရွာေဖြ၍ ဇယား၌ျဖည့္လိုက္လွ်င္ ဘဝကံၾကမၼာ ဇယား နမူနာ(၂)ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်က္ မွာ ဇာတာရွင္တစ္ဦး၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ကိန္း/ သက္ေရာက္အတြဲမ်ားအား မလြဲမမွားရေအာင္ မွန္ ကန္စြာ ေသခ်ာၿပီဆိုပါက နမူနာဇယား(၂)ပါအတိုင္း ၾကည့္လွ်င္ အသက္ပိုင္းေကာ္လံ(၁)မွစ၍ ေကာ္လံ (၁)တြင္ အသက္တစ္ႏွစ္မွ ရွစ္ႏွစ္အထိၿပီးပါက ေကာ္လံ(၂)မွစ၍ ကိုးႏွစ္မွ ၁၆ အထိ အစဥ္လိုက္ ေရး ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ေကာ္လံ(၃)မွ (၈)အထိ ထို အသက္အစဥ္အလိုက္ ထက္-ေအာက္ အစဥ္အတိုင္း အသက္ ၈၀ ႏွစ္အထိ ေရးသြား႐ံုသာျဖစ္ေပသည္။ အသက္ ၈၀ ႏွစ္ထက္ပိုတြက္လိုလွ်င္လည္း အသက္ ပိုင္း၌ ေကာ္လံတိုး၍ထည့္သြား႐ံုသာပင္။

၆။ ဤသို႔ အသက္ပိုင္းအလိုက္က်ေရာက္ ေနသည့္ ကိန္း/သက္ေရာက္အတြဲမ်ားကို သိရွိ႐ံုျဖင့္ ဘဝကံၾကမၼာဇယားသည္ မျပည့္စံုေသးေပ။ အျခား အေရးပါေသာ သက္ေရာက္ကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ရန္ လိုေနေသးသည္။ ဤေနရာ၌ အေရးပါေသာ ဟူသည္ထက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိန္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

၄င္းကိန္းမ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ –

၁။ ဘုမၼိကိန္း

၂။ ဘုမၼိသက္ေရာက္ကိန္း

၃။ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္စား(ဝါ)ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္၊

၄။ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ကိန္း

၅။ ဘုမၼိေလး

၆။ ဘုမၼိႀကီးဟူ၍ ခြဲျခားေဖာ္ျပအံ့။

 

၁။ ဘုမၼိကိန္း

အဂၤဝိဇၨာ ေဗဒင္ပညာရပ္အရ အ႒လဂ္ ၿဂိဳဟ္ခြင္တြင္ မိမိေမြးနံၿဂိဳဟ္ရွိရာခြင္မွ လက္ယာရစ္ ေရတြက္၍ ေလးခုေျမာက္က်ေသာအရပ္ကို ဘုမၼိအ ရပ္ဟု ေခၚေပသည္။ ဘုမၼိအရပ္ဆိုသည္မွာ ေဆး႐ံု၊ သခ်ႋဳင္း၊ မသန္႔ေသာေနရာ၊ အမဂၤလာေနရာကို ဆိုလိုသည္။ ၄င္းဘုမၼိအရပ္၏ စိုးမိုးရာၿဂိဳဟ္ကိုလည္း ဘုမၼိၿဂိဳဟ္ဟုေခၚၿပီး ၄င္းၿဂိဳဟ္စားေသာ ကာလ၊ ၄င္း ၿဂိဳဟ္သက္ေရာက္ေသာကာလမ်ားကို ဘုမၼိကိန္းက် သည္ဟု ေခၚဆိုသည္။ ၄င္းဘုမၼိကိန္းက်လွ်င္ ေဆး ႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားေရာက္၊ အမဂၤလာႀကံဳ၊ အနိ႒ာ႐ံု ေတြေတြ႕၊ စီးပြားေရးက်ဆင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္၊ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ႀကံဳ စသျဖင့္ မေကာင္း ေသာ ကံၾကမၼာဆိုးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိတတ္ သည္။

ဥပမာ ဇာတာရွင္ ဗုဒၶဟူးသားအတြက္ ရာဟု ၿဂိဳဟ္သည္ ဗုဒၶဟူးအရပ္မွ ေရတြက္လိုက္လွ်င္ ေလးခု ကို ေျမာက္ေသာအရပ္ ဘုမၼိအရပ္ကို စိုးမိုးေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဟူးသားသည္ ရာဟုၿဂိဳဟ္စား၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္သက္ေရာက္တိုင္း ဘုမၼိကိန္းမ်ားက်ေပ သည္။

 

ဗုဒၶဟူးသားအတြက္

အရပ္႒ာနျပ အ႒လဂ္ဇယား

၂။ ဘုမၼိသက္ေရာက္ကိန္း

ေရာက္ဆဲအသက္ကို ၈ ႏွင့္ စားၿပီး ၄ ျြကင္း ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားကို ဘုမၼိသက္ေရာက္ဟု ေခၚ သည္။ ဤဇာတာရွင္အဖို႔ ၄ျြကင္းေသာ အသက္ ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္(၁၂၊ ၂၀၊ ၂၈၊ ၃၆၊ ၄၄၊ ၅၂၊ ၆၀၊ ၆၈၊ ၇၆)ႏွစ္စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားသည္ ဘုမၼိသက္ေရာက္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

၃။ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္စား(ဝါ) ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္

မည္သည့္ေန႔သားမဆို မိမိဘုမၼိၿဂိဳဟ္၏ ၿဂိဳဟ္ သက္ကာလအတြင္းက်ေရာက္ေနပါက ဘုမၼိၿဂိဳဟ္ စား(ဝါ)ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္သည္ဟု ေခၚေပသည္။

ဥပမာ ဇာတာရွင္ ဗုဒၶဟူးသားသည္ ၄င္း၏ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ရာဟုၿဂိဳဟ္သက္ ၁၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းက်ေရာက္ေသာ ၄၇ ႏွစ္မွစ၍ ၅၆ ႏွစ္အထိ အသက္ပိုင္းကာလသည္ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္စား (ဝါ) ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္ကာလျဖစ္ေပသည္။ ဤကာလ မ်ားကို ဘုမၼိ၏ ဘဝကံၾကမၼာဇယားမ်ားတြင္ ထင္ရွား စြာမွတ္မိေနေစရန္ စက္ဝိုင္းမ်ားျဖင့္ မွတ္သားေဖာ္ ျပထားေပသည္။

 

၄။ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ကိန္း

ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္၊ ၿဂိဳဟ္စားေသာ ႏွစ္ကာလမ်ား အတြင္း ဘုမၼိၿဂိဳဟ္သက္ေရာက္ေသာႏွစ္ထပ္ကိန္း ႀကံဳေနသည့္ ကာလအသက္ပိုင္းကို ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ကိန္း ဟုေခၚေပသည္။

ဥပမာ ဇာတာရွင္ ဗုဒၶဟူးသားသည္ ဘုမၼိ ၿဂိဳဟ္စားသည့္ အသက္ ၄၇ မွ ၅၈ ႏွစ္အတြင္း အသက္ ၅၂ ႏွစ္၌ ဘုမၼိသက္ေရာက္သျဖင့္ ゞင္း အသက္ပိုင္းသည္ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ကိန္းျဖစ္၏။ ゞင္း အသက္ပိုင္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္၏ ဘဝကံၾကမၼာဇယား မ်ားတြင္ ႏွစ္ထပ္ၾကက္ေျခခတ္တို႔ျဖင့္ ထင္ရွားေအာင္ မွတ္သားေဖာ္ျပထားေပသည္။

 

၅။ ဘုမၼိေလး

ေရာက္ဆဲအသက္ကို တည္၍ ၈ ႏွင့္စားၿပီး ၇ ျြကင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားသည္ ဘုမၼိေလး က်ေသာ အသက္ပိုင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိေမြးနံမွ လက္ယာရစ္ ေရတြက္လွ်င္ ခုနစ္ခုေျမာက္ရွိအရပ္ကို အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္သည္လည္း ဘုမၼိေလးၿဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုမၼိေလးၿဂိဳဟ္သည္ သူ႕ခ်ည္းဆိုလွ်င္ လြန္စြာမဆိုးဝါးလွပါေသာ္လည္း ဘုမၼိကိန္းႏွင့္ ေပါင္း မိလွ်င္ကား ဘုမၼိႀကီးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ အား ေပးကူညီတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးကိန္းတစ္ခုပင္။

ဥပမာ ဗုဒၶဟူးဇာတာရွင္၏ ၇ ၾကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းျဖစ္သည့္ အသက္(၇၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၃၁၊ ၃၉၊ ၄၇၊ ၅၅၊ ၆၃၊ ၇၁၊ ၇၉)ႏွစ္ စေသာ အသက္ ပိုင္းမ်ားသည္ ဘုမၼိေလးက်ေသာ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

 

၆။ ဘုမၼိႀကီး

ဘုမၼိကိန္းက်၍ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္/ၿဂိဳဟ္စားေန ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ဘုမၼိေလး က်ေရာက္သည့္ အသက္ပိုင္းတို႔ကို ဘုမၼိႀကီးက်သည္ဟု ေခၚေပ သည္။ ဤဘုမၼိႀကီးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဇာတာရွင္ကို လြန္စြာ ဒုကၡေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ အထူးသတိ ထားမိေစရန္ ခေရပြင့္ၾကယ္မ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္သတိ ေပးထားသည္ကို ကံၾကမၼာဇယားတြင္ ေတြ႕ရေပ လိမ့္မည္။

 

၇။ တစ္ဖန္အျခားအေရးႀကီးေသာ ကိန္းမ်ား မွာ မဟာဘုတ္ေအာက္၃ခြင္ျဖစ္ေသာ ပုတိ၊ ဘဂၤ၊ မရဏတို႔ ႏွစ္ထပ္ကိန္းႀကံဳေသာ ကာလမ်ားေပ တည္း။

ဤႏွစ္ထပ္ကိန္းမ်ား၌ မရဏႏွစ္ထပ္ကိန္း ႀကံဳေသာ ကာလမ်ားမွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေပသည္။ ဤကိန္းခြင္မ်ားသည္ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္/စားကာလ မ်ားတြင္က်ေရာက္ပါက ပို၍ဆိုးေပသည္။ ဤကိန္း မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအသက္ပိုင္းမ်ား၌ ဘားခံ၍ ျပထား၏။ ဤအခ်က္မ်ားအားလံုး ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ သင္သည္ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘဝကံၾကမၼာဇယားကို ေရးဆြဲ၍ရေပၿပီ။ ထိုျပည့္စံုေသာ ဘဝကံၾကမၼာဇယား ကို နမူနာဇာယား(၃)အျဖစ္ ဗုဒၶဟူးသား နမူနာဇာတာ ရွင္အတြက္ေရးဆြဲျပထားေပသည္။

 

ယခုဘဝကံၾကမၼာဇယား ေရးဆြဲပံု ေရးဆြဲ နည္းကို အလံုးစံု ရွင္းျပၿပီးခဲ့ေလၿပီ။ ေဗဒင္ပညာအ ေျခခံရွိသူမ်ားႏွင့္ အေတာ္အတန္ နားလည္တတ္ ကြ်မ္းသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ နားလည္သ ေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဗဒင္ပညာႏွင့္ အတန္စိမ္းေသာ သူမ်ားအဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေလ့လာ ပါက ေကာင္းစြာ ေရးဆြဲတတ္ေလာက္ၿပီဟု ထင္ ေပသည္။ ဤဘဝကံၾကမၼာဇယားမ်ားကို ေကာင္းစြာ အေဟာထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဘုတ္ခြင္၏ သေဘာအဓိပၸာယ္မ်ား၊ ရွားမီး မရဏကိန္း၏ သေဘာ တရားမ်ားႏွင့္ အေဟာမ်ားကို သိရန္လည္း လြန္စြာ လိုအပ္လွပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အေသး စိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပေနပါက စာတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။ ၄င္းတို႔ကို ေဗဒင္စာအုပ္မ်ား၊ က်မ္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာပညာရွင္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေမး ျမန္းေလ့လာၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္က “ဘဝကံၾကမၼာ ဇယား”မ်ားကို ၾကည့္၍ ကံၾကမၼာကို အကဲျဖတ္ပံုနည္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္တင္ ျပသြားပါမည္။
ဂ။ ဘဝကံၾကမၼာဇယားျဖင့္ ကံၾကမၼာကို အကဲျဖတ္ ျခင္း(သို႔) ဘဝကံၾကမၼာကို ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္း
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤေဆာင္းပါးကို “လူတိုင္းလူ တိုင္း အေရးထား ဘဝကံၾကမၼာဇယား”ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ သည္ မိမိဘဝကံၾကမၼာ အေျခအေနကိုမသိဘဲ လုပ္ ခ်င္ရာကို လုပ္ေနၾက၏။ ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ ေအာင္ ျမင္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ မသိမသာ အခ်ိဳ႕ လည္း လ်င္ျမန္သိသာစြာ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ဆုတ္ ယုတ္သြား၏။ ပ်က္ျပားသြားၾက၏။ ကေသာင္းက နင္းေတြ ျဖစ္လာ၏။ အဆင္မေျပ ျပႆနာေတြ တက္လာ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမ်ားကိစၥ ကိုယ့္ကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ေစတနာထား၍ လုပ္ေပးေသာ ကိစၥ မ်ားပင္ ေဝဒနာျဖစ္လာရ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္ေစေသာ ေတြ႕ႀကံဳေစေသာ ကံၾကမၼာ၏ ပကတိအေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္၏ ဘဝကံၾကမၼာဇယားက ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ေရွာင္သင့္တာကို ေရွာင္၊ ေဆာင္သင့္တာကို ေဆာင္၊ ျပင္ဆင္သင့္ တာကို ျပင္ဆင္၊ ၿငိမ္ေနသင့္လွ်င္ ၿငိမ္ေနလိုက္ျခင္း ျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပမည္။ ကံၾကမၼာ ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ခံသာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ေလာကုတၲရာကို အားသန္၍ ေလာကီကိစၥမ်ားကို ပစ္ပယ္ထားေသာ ကာလမ်ား၌ပင္လွ်င္ မေကာင္းေသာ ကံၾကမၼာတို႔ ေၾကာင့္ အဆိုးတရားမ်ား ေတြ႕လာရေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရေတာ့၏။ ထို အခါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဘဝကံၾကမၼာ ဇယားက ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနေပ ၏။ ကြ်ႏု္ပ္သာမက ကြ်ႏု္ပ္ကို အားထား၍လာၾကကုန္ သာသူအေပါင္းတို႔၏ ကံၾကမၼာအေျခအေန၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္လည္း ゞင္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ ရာ ကံၾကမၼာဇယားမ်ားက ညႊန္ျပထားသည္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ယခုအထိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဘဝကံၾကမၼာဇယားမ်ားသည္ မည္သူ႕ကို မွ် တလြဲတေခ်ာ္ ဖတ္ၾကားျခင္းမရွိေသးေခ်။ မွားယြင္း မႈႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေသြဖည္ျခင္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္း ငယ္မွ်သာ ရွိခဲ့ေပသည္။ ဤသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္ပြင့္ လင္းစြာ ဝန္ခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔အမ်ားသူငါ တို႔၏ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤေဆာင္းပါး ကို ေရးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ကိန္းသက္ေရာက္အတြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

(၁) ကြ်ႏု္ပ္၏ ဘဝကံၾကမၼာဇယား၌ ကိန္း သက္ေရာက္အတြဲမ်ားဟူေသာ ေကာ္လံေအာက္ တြင္ ရွားမီးမရဏကိန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဘုတ္သက္ ေရာက္ခြင္(သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္)မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အသက္ပိုင္းမ်ားအလိုက္ အတြဲ ရွစ္တြဲ ေဖာ္ျပထားေပ သည္။ ဤအတြဲမ်ားတြင္ ရွားမီးမရဏကိန္းမ်ားမွာ ေကာလီ၊ လီေကာ၊ ေစာေထြ ေထြေစာကိန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဘုတ္သက္ေရာက္ခြင္မ်ားမွ အထြန္း၊ သိုက္၊ ရာဇ၊ အဓိပတိဟူေသာ အထက္ခြင္မ်ားတြဲ၍က် ေသာ ကိန္း/သက္ေရာက္ အတြဲမ်ားသည္ ေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာကို ေပးႏိုင္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ရွားမီး မီးရွား၊ သူအို အိုသူ ဟူေသာ ကိန္းမ်ားႏွင့္ မရဏ၊ ဘဂၤ၊ ပုတိ ဟူေသာ ေအာက္မဟာဘုတ္ခြင္မ်ား တြဲ၍က်ေသာ ကိန္း/သက္ေရာက္တြဲမ်ားသည္ ဆိုးဝါး ေသာ အတြဲမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

(၂) သက္ေရာက္တြဲမ်ားတြင္ ကိန္းက ေကာင္း ေနၿပီး သက္ေရာက္ မဟာဘုတ္ခြင္ညံ့ေနပါကလည္း ေကာင္း၊ သက္ေရာက္ မဟာဘုတ္က ေကာင္းၿပီး ကိန္းက ညံ့ေနလွ်င္လည္းေကာင္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ကို အျပည့္အဝ ခံစားရမည္မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းတစ္ ဝက္၊ ဆိုးတစ္ဝက္ ေကာင္းဆိုးဒြန္တြဲေနတတ္ေပ သည္။ ကိန္းအေကာင္းမ်ားဆိုေသာ္လည္း တည္ ကိန္းမ်ားသာ အျပည့္အဝေကာင္းၿပီး အလွန္ကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါက ေလ်ာ့၍ ခံစားရတတ္ေပသည္။
ဥပမာ – ေကာလီအစား လီေကာကိန္းက် ေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

(၃) ကိန္း/သက္ေရာက္ အတြဲမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းေနေသာ္လည္း ဇာတာရွင္၏ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္စားေသာ ကာလမ်ားအတြင္း၌ ゞင္းကိန္း သက္ေရာက္ အတြဲေကာင္းမ်ားသည္ ေကာင္းက်ိဳး အျပည့္အဝ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ မရတတ္။ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႔ သည္ မခိုင္ၿမဲျခင္းတို႔ ရွိတတ္၏။

၂။ ဘုမၼိကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

(၁) ဘုမၼိကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုမၼိကိန္း၊ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္/စား၊ ဘုမၼိသက္ေရာက္၊ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ ကိန္း၊ ဘုမၼိေလး၊ ဘုမၼိႀကီးတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို အထက္တြင္ အေတာ္ေလး ရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဘုမၼိကိန္းမ်ားသည္ လြန္စြာေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာကိန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုမၼိကိန္းဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဘုမၼိကိန္းမွ် မေကာင္းေခ်။ ဤ ဘုမၼိကိန္း မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ကိန္းႏွင့္ ဘုမၼိ ႀကီးတို႔သည္ အဆံုးစြန္ေသာ ဒုကၡမ်ားကို ေပးစြမ္း ႏိုင္ေပသည္။ ဘုမၼိကိန္းက်ေရာက္ေနေသာ ကာလ မ်ားသည္ ေကာင္းေသာကိန္း/ သက္ေရာက္အတြဲ တို႔ကိုပင္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ သည္။ ဤဘုမၼိကိန္းမ်ား က်ေရာက္သည့္ ကာလမ်ား တြင္ ေကာင္းေသာကိန္း/သက္ေရာက္တြဲမ်ား အား ေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရသည့္ တိုင္ ကာယကံရွင္(ဇာတာရွင္)အား ကိုယ္စိတ္ ဆင္းရဲ မႈ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ၊ ေကာင္းက်ိဳး ရရွိရန္ကိုပင္ ခက္ခဲေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား အနည္းဆံုး အားျဖင့္ ေပးႏိုင္ေသာ ကိန္းမ်ားျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္၏ ကံၾကမၼာဇယားအပိုင္း(၃)တြင္ အထူးသတိထားရမည့္ အသက္ပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။
တစ္ဖန္ ဘုမၼိကိန္းႏွင့္ ဘုမၼိေလးက်ေရာက္ ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားကို ေလးေထာင့္ကြက္ျဖင့္ ေရာင္မွိန္ျခယ္၍လည္းေကာင္း၊ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္စားေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားကို စက္ဝိုင္းမ်ားကြင္း၍လည္းေကာင္း၊ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္ကိန္းကို ၾကက္ေျခအမွတ္ႏွစ္ခုျဖင့္၊ အသက္ပိုင္းကို ခေရပြင့္ၾကယ္ အမွတ္အသားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သတိထားမိေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အထူးျပဳေဖာ္ျပထားေပသည္။

(၂) အထက္တြင္ အတန္တန္ေရးခဲ့ၿပီးသည့္ အတိုင္း မည္သည့္ဘုမၼိကိန္းမွ် ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ကို မေပး၊ ဆိုးက်ိဳးကိုသာေပး၏။ ゞင္းဘုမၼိကိန္းမ်ား က်ေရာက္ေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ကိန္း/သက္ ေရာက္အတြဲတြင္ အညံ့မ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ေရာက္ ေနပါက ゞင္းအသက္ပိုင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဇာတာရွင္မ်ားအဖို႔ ဘုရားတရန္သာရွိေတာ့၏။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤဥပေဒသမ်ား၊ အေျခခံ ေဟာကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပမာဇာတာမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးျပပါမည္။

နမူနာဇာတာရွင္ – ဗုဒၶဟူးသား၏ ဘဝ ကံ ၾကမၼာဇယားတြင္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္၌ လီေကာ- အထြန္း သက္ေရာက္အတြဲေကာင္းတြင္ ၄င္းသည္အ စိုးရဝန္ထမ္းအရာရွိငယ္ဘဝ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာေတာ္သင္ အေရြးခံရၿပီး ၄င္းအသက္၌ပင္ ႏိုင္ငံ ျခားမွ ကားပင္ဝယ္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေန႔ခ်င္းညခ်င္း စီးပြား ေရး အဆင္ေျပလာရ၏။ ထိုေခတ္ကာလမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ျဖစ္ရာ ထိုေခတ္ကာလ က ပိုက္ဆံရွိတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသြား၍ မရ။ ႏိုင္ငံျခား ျပန္မ်ား အလြန္ေရပန္းစား အထင္ႀကီးခံရေသာ ေခတ္ကာလမ်ိဳးေပတည္း။

ႀတိရတနာဆရာေဇယ်ာလင္း

(ကတၳီပါဖိနပ္စီး ေရႊထီးေဆာင္း)

ဖုန္း – ဝ၉၄၂၀၂၄၇၈၈၅၊ ဝ၉၇၉၅၂၅၈၉၆၀