ဂႏၶာရီ ဝိဇၨာမယ စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လ အစီအရင္မ်ား

(က) စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လတို႔ကို အေျခခံ၍ စီရင္ထားေသာ ဂါထာမႏၱန္မ်ား

ျမန္မာ့ဂႏၶာရီ ဝိဇၨာမယေလာကီပညာရပ္တို႔ တြင္ ေန၊ လႏွစ္ပါးတို႔ကို အေျခခံ၍ စီရင္ထား ေသာ ဂါထာမႏၱန္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုဂါထာ မႏၱန္မ်ားအနက္မွ ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာဆည္းပူးရရွိထား ေသာ ဂါထာမႏၱန္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

 

(၁) စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လ ႏွစ္ပါးဂါထာ အမွတ္-၁

နဝေလာကုတၲရာ အ႒မဂၢၤါနိတိပိဋကတၲယံ သုညံေစဝဘဝိႆတိ ေနမင္း အဖ၊ လမင္း အမိ၊ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။

အထက္ပါဂါထာကို ဗုဒၶအာဏာစက္ေတာ္ ျမတ္ဂါထာဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။ ဤဂါထာကို အၿမဲရြတ္ဖတ္က ဘုန္းတန္ခိုးေတေဇာ္အာႏုေဘာ္ ႀကီး မားတိုးတက္ ဩဇာအာဏာစက္ ထက္ျမတ္၏။ နတ္ ျဗဟၼာတို႔ ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္၏။ အင္းအိုင္၊ ေဆး ဝါးမ်ား စီရင္ျခင္းမျပဳမီ ဤဂါထာကို ၉ေခါက္ရြတ္ၿပီး  စီရင္ပါက အစီအရင္မ်ား ပိုမိုထက္ျမတ္၏။

 

(၂) စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လႏွစ္ပါးဂါထာ

နေမာဗုဒၶႆ စႏၵေရာစ သူရိေယာ ဩဘာ သယံ၊ အဂၢမဟာေတဇံ လာဘံ ေမ ဘဝိႆတိ။

ဤဂါထာကို ေန၊ လႏွစ္ပါး မႏၱရားဟုေခၚ ပါသည္။ ဤမႏၱရားကို နံနက္ေနထြက္စအခ်ိန္ ညေန ေနဝင္ၿပီးခ်ိန္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ကိုးေခါက္မွ ၁၀၈ေခါက္အထိ(နဝင္းကိုက္) ရြတ္ပြားပါက မိမိရြတ္ႏိုင္သေလာက္ လ်င္ျမန္စြာ အက်ိဳးေပး၏။ နတ္သိၾကားျဗဟၼာတို႔ ခ်စ္ခင္ေစာင့္ ေရွာက္၏။ အိပ္မက္ထူးမ်ားေပး၏။ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ား၏။ ဘုန္းက်က္သေရတိုး၍ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္တိုးတက္၏။ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္၏။

 

(၃) စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လႏွစ္ပါး ဂါထာ အမွတ္-၃

ငါဟဲ့ရာဇာ လမင္းအမိ၊ ေနမင္းအဖ၊ ကြ်ႏု္ပ္  ဦးေခါင္းမွာ မားမားရပ္၍ အကြ်ႏု္ပ္အား သြားေလ ေရာ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီပါ။ စႏၵာသူရိန္၊ သူရိ္န္စႏၵာ ငါ့အေမကလ၊ ငါ့အေဖက ေန၊ သြားေလရာမွာ ငါ့ မ်က္ႏွာ ေနႏွင့္လ။ ဗုဒၶအာဏာဟဲ့ရာဇာနဲ႔ ခုနစ္ရက္ သားသမီးအေပါင္းတို႔ ငါလာၿပီ။ နင္တို႔ဦးႏွိမ္ခ်ေစာင့္ ေရွာက္ကူညီပါ။

ဤဂါထာကို ေနနတ္သား၊ လနတ္သားဂါထာဟုေခၚၿပီး ေရႊသိဒၶိေအာင္ အပ္ခ်ည္မွ်င္ဆရာ ေတာ္အရွင္ဝိမလဝံသခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိေသာ ဂါထာျဖစ္ သည္။ အၿမဲရြတ္က မ်က္ႏွာပြင့္လန္း၏။ ရာဇ၊ သဗၺ  ဣတၴိသွ်ိဳၿပီး၏။ လူ၊ နတ္တို႔ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္၏။

 

(၄) စႏၵ၊ သူရိယေနႏွင့္လႏွစ္ပါးဂါထာ အမွတ္-၄

ဒကၡိဏ၊ ဒကၡိစ၊ သူရိေယာ၊ ဝါမအကၡိစ စႏၵိမာ၊ ဗုဒၶစကၡဳစနိဒါေနာ။

သဗၺေညာ အဟံဝႏၵာမိ သဗၺဒါ။

 

(ဂါထာမူကြဲအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါေသးသည္)

သူရိေယာ-ေနမင္းသည္၊ ဒကၡိဏကၡိစ-ျမတ္ စြာဘုရား၏ လက္ယာဘက္မ်က္စိျဖစ္ပါ၏။ စႏၵိမာ- လမင္းသည္ ဝါမအကၡိစ-လက္ဝဲမ်က္စိျဖစ္ပါ၏။ (ေနာက္တစ္နည္းကား)ဒကၡိဏကၡိစ-ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ယာဘက္မ်က္စိသည္ကား၊ သူရိေယာ-ေနမင္း ျဖစ္၏(ေနမင္းႏွင့္တူ၏)ဝါမအကၡိစ-လက္ဝဲဘက္ မ်က္စိသည္ကား၊ စႏၵိမာ-လမင္းျဖစ္၏။(လမင္းႏွင့္ တူ၏။) ဗုဒၶစကၡဳစ-ဗုဒၶျမတ္ဘုရား၏ စကၡဳသည္ကား နိဒါေနာ-အားလံုးကို သိျမင္ျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္ေပ ၏။ သဗၺေညာ-ေနႏွင့္တူေသာ လက္ယာမ်က္စိ၊ လႏွင့္တူေသာ လက္ဝဲမ်က္စိ ဗုဒၶစကၡဳ-ဘုရားမ်က္စိ ေတာ္ျဖင့္ အရာအားလံုးကို သိျမင္ေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း၊ အဟံ- အကြ်ႏု္ပ္သည္၊ ဝႏၵာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

 

ဤဂါထာကား ေန၊ လႏွစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍စီရင္ထားေသာ ဓႏုျဖဴခင္မကန္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မ်က္စိေရၾကည္ခတ္ရန္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးေသာ ဂါထာျဖစ္ ပါသည္။ မ်က္ႏွာသစ္ခ်ိန္၊ ေရခ်ိဳးခ်ိန္မ်ား၌ ဤဂါထာ ျဖင့္ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားၿပီး ဘုရားရွင္ကို စိတ္ကရည္စူး၊  ပူေဇာ္လ်က္ မ်က္စဥ္းခတ္ေပး၊ မ်က္ႏွာသစ္ေပးက  မ်က္စိေရာဂါေဝဒနာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္း သာေစသည္ဟုဆိုပါသည္။ ယံုၾကည္စြာ ျပဳလုပ္သင့္ ၾကပါသည္။

 

(၅) စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လႏွစ္ပါးဂါထာ အမွတ္-၅

အမရြံ ဟရီဟရီ၊ ဆရီ မုခံ ပံဂဂ်ံ၊ ေၾတပိ ဋကတ္၊ ဟရီဟရီ ဘာဟိၿႏၵိဳ၊ မဟိၿႏၵိဳ၊ ဗ်က်ၿႏၵိဳ၊ နရက်ၿႏၵိဳ၊ ေဗဒါဓာရာျဂဟာ၊ သွ်ဴရာဂဂ်ၾတာစိႏၱာ မုနိ၊ ဆမရြံ ဟရီဟရီ၊ ၾကဳဗၺႏၱံဳ၊ ေမ ဂ်ယံ မံဂလံ။

အမရြံ ဟရီ ဟရီ-မေသရာအမွန္ျမတ္နိဗၺာန္ ကို ဧကန္ထုတ္ေခ်ာက္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ထႏိုင္ေသာ၊ ဆရီမုခံပံဂဂ်ံ-ျမတ္စြာဘုရား၏ အသေရရွိေသာ ခံတြင္းတည္းဟူေသာ ၾကာတိုက္မွျဖစ္ထေသာ၊ ေၾတပိဋကတ္-သံုးပံုေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ကို၊ ဟရီ ဟရီ-ေစာင့္ေရွာက္အစဥ္ အၾကင္သူရႆတီနတ္ေဒ ဝီသည္လည္းေကာင္း၊ ဘာဟိၿႏၵိဳ-ေကာင္းကင္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မာဟိၿႏၵိဳ-ေျမျပင္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဗ်က်ၿႏၵိဳ-လဗိမာန္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ေသာ လနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ နရက်ၿႏၵိဳ- ေနဗိမာန္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေနနတ္သားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေဗဒါဓာရာ-ေဗဒင္ေလးပံုကို ေစာင့္ ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ၊ ျဂဟာ-ရွစ္လံုးေသာ ၿဂိဳဟ္မင္း တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သွ်ဴရာဂဂ်ာၾတာ-သိၾကား မင္းစီးေသာ ဧရာဝဏ္ဆင္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ စိႏၱာမုနိ-နတ္တို႔ကိုအစိုးရေသာ သိၾကားမင္းႀကီး သည္လည္းေကာင္း(ဝါ)ယခုရြတ္ဆိုေနေသာ စိႏၱာမ ဏိမႏၱန္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ ဆမရြံ ဟရီ ဟရီ ထြန္တံုးလယ္ေျမ၌ ကမၻာပတ္လံုးတည္ေသာ ကမၻာ ေစာင့္နတ္မင္းႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ ေတဆမိဌာ ေန-ဤအရပ္ဤေဒသ၌၊ ေဒဝေဗဒါ-ေစာင့္ေရွာက္ ေနထိုင္ကုန္ေသာ နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္၊ ေမ-အကြ်ႏု္ပ္အား ဂ်ယမံဂလံ-ေအာင္ဆဲ ေအာင္ လတၲံ႕ျဖစ္ေသာ မဂၤလာက်က္သေရအေပါင္းတို႔ကို ၾကဳဗၺႏၱံဳ-လ်င္စြာထုတ္ေခ်ာက္အၿပီးေရာက္ေအာင္ ခ်ီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

အထက္ပါမႏၱန္ႀကီးမွာ စိႏၱာမဏိမႏၱန္ႀကီးဟု ေခၚတြင္ၾကပါသည္။ ထိုမႏၱန္တြင္ ဗ်က်ၿႏၵိဳ-လနတ္ သား၊ နရက်ၿႏၵိဳ-ေနနတ္သားဟူ၍ ေန၊ လႏွစ္ပါး ကို ထည့္သြင္းတိုင္တည္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဤမႏၱန္ႀကီးကို စႏၵ၊ သူရိယေနႏွင့္လ ဂါထာအမွတ္(၅)အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤမႏၱန္ႀကီးကား ေဆာင္ယူရြတ္ပြားသူတို႔အား ဘုန္း က်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစသည္။ မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းေစသည္။ နတ္တို႔ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္ေစ သည္။ မဂၤလာက်က္သေရတိုးေစေသာ မႏၱန္ႀကီးျဖစ္ သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဘိသိတ္ဆရာမ်ား အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား၌ ရြတ္ဆိုၾကေလ့ရွိ၏။ အခ်ိဳ႕က ေဆးဝါး၊ မႏၱရား၊ အင္းအိုင္၊ လက္ဖြဲ႕အစီအရင္မ်ား စီရင္ေဆာင္ရြက္  ၿပီးေသာအခါ ရြတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤမႏၱန္ႀကီးမွာ သကၠတဘာသာ အသံထြက္ျဖင့္ ေရးသားေသာ မႏၱန္ျဖစ္သျဖင့္ စာလံုးေပါင္းအသံထြက္မူကြဲမ်ား လည္းရွိၾကပါသည္။ ဌာန္၊ က႐ိုဏ္းက်က်ပီျပင္စြာ ရြတ္တတ္ပါက အလြန္နားေထာင္၍လည္း ေကာင္း ေသာမႏၱန္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

( ေနရာမ်ားတြင္ ဥံဳ/ေဩာင္းခံ၍လည္း ရြတ္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။)

 

(၆) စႏၵ၊ သူရိယ ေနႏွင့္လ ဂါထာအမွတ္-၆

ဩဃလိမၼာ၊ ဆရာမွန္ထား၊ သိၾကားေပး သည့္မႏၱရား၊ မိသူဇာ၊ ဆရာမွန္ထား၊ သိၾကားေပး သည့္ မႏၱရား၊ ေနမင္းထက္ေပ၊ လမင္းပယ္ေလ၊ တိမ္မင္းဆိုက္ဆရာဆိုက္။

ဤဂါထာျဖင့္ ပန္းကို ၃၇ အုပ္မန္းၿပီးပန္ထား၊ ေဆာင္ထားပါက ပီယသွ်ိဳေကာင္း၏။ ကုန္တိုက္ ေကာင္း၏(ေဈးေရာင္းေကာင္းေစသည္)ဟု ဆိုပါ သည္။

 

(၇) စႏၵ သူရိယ ေနႏွင့္လ ဂါထာအမွတ္-၇

ေလးကြ်န္းမ်က္ႏွာ၊ ေလးမ်က္ႏွာလည္း ရွင္ ေနမင္းလည္း ငါ့အဖ၊ ရွင္လမင္းလည္း ငါ့အမိ၊ သြားေလရာရာ ငါ့မ်က္ႏွာ။

က႐ုဏာမင္းႀကီး၊ အမိ ငါ့ကို တည္ဘိေလာ့ ခြတ္ထြတ္ ရွင္ေနမင္း၊ ခြတ္ထြတ္ ရွင္လမင္း၊ ေနမင္း ခ်မ္းသာ၊ လပမာျဖင့္၊ ရွင္လူေမတၲာပြင့္-ဆရာပြင့္ လင္းဆရာလင္း။

ကန္ေတာ့ပြဲတစ္ပြဲျပင္၊ ပန္းသံုးမ်ိဳး၊ မီးတစ္ တိုင္၊ ကြမ္းတစ္ယာ၊ လက္ဖက္တစ္ထုပ္၊ ေငြငါးမတ္၊ ေရႊတစ္မတ္၊ ကန္ေတာ့ပြဲတြင္ ထည့္ၿပီးလွ်င္ ေရေမႊး အေကာင္းစားတစ္လံုးကို အဖံုးဖြင့္၍ အထက္ပါဂါထာ ျဖင့္ ၁၀၈ အုပ္စုတ္ၿပီးသိမ္းထားပါ။ အလိုရွိေသာအခါ  နဖူး၊ ဆံစ၊ လက္ကိုင္ပဝါတို႔တြင္ ထိုေရေမႊးျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္း၍သြားပါေလက နတ္၊ လူ၊ ျဗဟၼာ ထိုသံုး ျဖာတို႔သည္ အနံ႔ကို႐ွဴမိခါမွ်ျဖင့္ ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္သနား၏။ ရာဇ၊ ဣတၴိ၊ သဗၺသွ်ိဳသံုးပါး အၿပီး တိုင္၏။ က်က္သေရမဂၤလာတိုး၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာတိုးေစ၏။ ယံုၾကည္စြာစီရင္ေဆာင္ယူသင့္ပါ သည္။

 

ႀတိရတနာဆရာေဇယ်ာလင္း

(ကတၳီပါဖိနပ္စီး ေရႊထီးေဆာင္း)

ဖုန္း – ဝ၉၄၂၀၂၄၇၈၈၅၊ ဝ၉၇၉၅၂၅၈၉၆၀