မေနေကာင္းသည့္အိမ္

မိမိတို့ေနေသာအိမ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေစ၊ အငွားျဖစ္ေစ အိမ္၏ေျခရင္းနွင့္ ေခါင္းရင္းဘက္မွ အိမ္နွစ္အိမ္သည္ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမအရင္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားျဖစ္ေနပါက နို့ညွပ္အိမ္ဟု ေခၚပါသည္။ ထို အိမ္မ်ိုး၌ မေနေကာင္းေျကာင္း ေရွးလူျကီးသူမတို့ က မိန့္မွာေလ့ရွိပါသည္။

စီးပြားလာဘ္လာဘ အလြန္ပိတ္ေစတတ္၏။ သူတစ္ပါးတို့၏ျပသနာျကားတြင္ ကိုယ္က ဘာမွ မလုပ္ရဘဲနွင့္ ျကားညပ္တတ္၏။ စိတ္ရႈပ္ေထြးရ တတ္၏။

အိမ္ျခံေျမမ်ား ဝယ္ယူေတာ့မည္ဆိုလွ်င္၊ အ သစ္တက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္၊ အိမ္ငွားေတာ့မည္ဆို လွ်င္ သတိျပုဆင္ျခင္နိုင္ရန္ ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ယခု နို့ညွပ္အိမ္အေျကာင္းကိုေတာ့ သိျပီ။ သို့ေသာ္ မိမိတို့၏အိမ္က ထိုသို့ျဖစ္ေနျပီး ေျပာင္း၍ လည္း မလြယ္ဘူးဆိုလွ်င္ေကာ ဘာလုပ္ရပါမည္ နည္း။

ထိုအတြက္ ေဆးနည္းမွာလည္း အလြယ္ ေလးပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်နု္ပ္တို့၏ အဘျကီး ေဒါက္ တာမင္းသိခၤၠ ေျဖေဆးေပးသြားခဲ့ပါသည္။

အိမ္၏ေခါင္းရင္းဘက္နံရံနွင့္ ေျခရင္းဘက္ နံရံတြင္ ဇာဂနာတစ္ေခ်ာင္းစီ ညွပ္ထားျခင္း၊ ကပ္ ထားျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း ျပုလုပ္လိုက္ရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ နို့ညွပ္နွင့္ဇာဂနာမွာ ကက္ကင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဗဒင္ေက်ာင္းသားေဇယ်တု

(အယူေတာ္မဂၤလာ)