တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း

သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ
ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …

ဇင်ယော်နီ