တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း

ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …

ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် မနောမယဟောစာတမ်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ

ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …

#ဇင်ယော်နီ

#မနောမယဂမ္ဘီရဂျာနယ်