တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း

ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ
ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …

ဇင်ယော်နီ

#မနောမယဂမ္ဘီရဂျာနယ်