မအပ္ေသာ သကၤန္းအေရာင္မ်ား

ကြ်န္မသည္ သမီးအား ေျပာျပ ေနေသာ သကၤန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားအား အဆံုးသတ္ေတာ့ မည္ဟု စိတ္ကူးထားခဲ့ေလသည္။ သကၤန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတ အေထြေထြ အား အတန္သင့္ သိခြင့္ရရွိသြားၿပီျဖစ္ ေသာ သမီး၏ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သကၤန္းအေရာင္အျဖစ္ မအပ္ေသာ အ ေရာင္(၆)မ်ိဳးအေၾကာင္းအား ဤသို႔ ဆက္ ၍ရွင္းျပရေလသည္။

“ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္မူထား တဲ့ မအပ္ေသာ သကၤန္းအေရာင္ေျခာက္ မ်ိဳးရွိတယ္သမီးရဲ႕ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ မွတ္ ရလြယ္ေအာင္ ေရွးဆရာမ်ားက ‘အညိဳ အေမာင္း၊ နီေရႊေဆာင္း၊ တစ္ေၾကာင္း မည္းနက္ေရာင္၊ကင္းေျခေက်ာဆင္း၊ေဖ်ာ့ ေတာ့ျခင္း အလ်ဥ္းမအပ္ေရွာင္”လို႔ ေရး သားထားေတာ္မူခဲ့ၾကတယ္။

 

အဲဒါကိုအက်ယ္ေျပာရရင္ မအပ္ တဲ့အေရာင္ေျခာက္မ်ိဳးက –

(၁) သဗၺနီလက လို႔ေခၚတဲ့ အလံုး စံုကို ညိဳေမာင္းတဲ့ အေရာင္တဲ့။ အခုေျပာ တဲ့ အညိဳေရာင္ဆိုတာက ေအာင္မဲညိဳပြင့္ အေရာင္မ်ိဳး၊ ေအာင္မဲညိဳပြင့္က ညိဳတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဆံပင္ေရာင္လို အနက္ ညိဳ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္ေရာက္လို အျပာ မ်ိဳး။ ဒါေၾကာင့္ သကၤန္းကို အျပာေရာင္ မဆိုးအပ္ဘူးတဲ့ေမာင္းတယ္ဆိုတဲ့အေရာင္ မ်ိဳးက အမည္း၊ အျပာ၊ အနီ သံုးပါးေရာ စပ္တဲ့ အေရာင္သမီးရဲ႕ အဲဒီသံုးေရာင္ ေရာစပ္လိုက္ေသာ မဥၨိ႒ဆိုတဲ့ အနီေဖ်ာ့ ပန္းေရာင္ျဖစ္လာတယ္။ဒါေၾကာင့္သကၤန္း ကို ပန္းေရာင္လည္း မဆိုးေကာင္းဘူးလို႔ မွတ္ရမယ္။

(၂) မီတေခၚတဲ့ေရႊေသာအေရာင္ ဆိုတာကေတာ့ ဝါေရႊေရာင္ေပါ့။ အဲဒီ အေရာင္ဟာလည္း သကၤန္းအေရာင္ မအပ္ဘူး။

(၃)ေလာဟိတကနီေသာအေရာင္ လို႔ဆိုတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ေခါင္ ရန္းပြင့္ အေရာင္မ်ိဳးေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ၾကက္ ေသြးေရာင္၊ ငါးရွဥ့္ ေသြးေရာင္မ်ိဳးဟာ လည္း သကၤန္းအေရာင္မအပ္ဘူး။

(၄) ကဏွက အေရာင္ဆိုတာက ေတာ့ မည္းနက္တဲ့အေရာင္ကို ဆိုတယ္ တဲ့။ မီးေသြးလို မည္းနက္တဲ့အေရာင္ ကိုလည္း သကၤန္းအေရာင္ မဆိုးေကာင္း ဘူး။

(၅) မဟာရဂၤ အေရာင္ကေတာ့ ကင္းေျခတစ္ေကာင္ရဲ႕ေက်ာကုန္းအေရာင္ လို႔ ဥပမာေပး ခိုင္းႏိႈင္းထားတယ္။

(၆) မဟာနာမရဂၤ အဆင္းကို ေတာ့ ဖက္ရြက္ေရာ္အဆင္းနဲ႔ ႏိႈင္းထား ျပန္တယ္။အဲဒီလိုအေရာင္ေတြဟာလည္း သကၤန္းအေရာင္အျဖစ္ မအပ္ပါဘူးလို႔ဆို တယ္ဟုေျပာလိုက္လွ်င္ သမီးက –

“အဲဒါဆိုရင္ ေမေမေျပာျပဖို႔ တစ္ခုပဲက်န္ေတာ့တယ္။ သကၤန္းေတြကို ဘာလို႔ အပိုင္းအပိုင္းျဖတ္ၿပီး ခ်ဳပ္စပ္ရ တာလဲ ဆိုတာကိုေလ”ဟု ေက်နပ္ေန ေသာ ဟန္ပန္အမူအရာ အျပည့္ျဖင့္ ခပ္ ၿပံဳးၿပံဳး ကေလးေမးေလရာ ကြ်န္မက

“အဲဒီအေၾကာင္းကို ေျပာျပရရင္ သိပ္ၿပီးၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ ဘုရား ရွင္ရဲ႕ အသြင္ေတာ္ရယ္၊ ႀကီးျမတ္လွတဲ့ ဥာဏ္ေတာ္ႀကီးရယ္လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦး ခိုက္မိပါရဲ႕ သမီးရယ္ သမီး ေသခ်ာ နား ေထာင္ေနာ္

တစ္ရက္မွာ ဘုရားရွင္ဟာ ရာဇ ၿဂိဳဟ္ျပည္က ဒကၡိဏဂီရိဇနပုဒ္ကို ေဒသ စာရီ ၾကြေတာ္မူတယ္။ အဲဒီလိုၾကြခ်ီေတာ္ မူရင္း မာဂဓတိုင္းသားတို႔ရဲ႕ လယ္ကန္ သင္းဖြဲ႕ထားတာကို ျမင္ေတာ္မူသတဲ့။ ကန္သင္းဖြဲ႕ထားပံုက ေလးေထာင့္လယ္ ကြက္ႏွစ္ခုရဲ႕ အၾကားမွာ ခရီးဆံုးသကဲ့သို႔ အကန္႔ငယ္ ဖြဲ႕ထားသတဲ့။ လယ္ႏွစ္ကြက္ ရဲ႕ အၾကားမွာတည္ရွိတဲ့ အကန္႔ငယ္က လယ္ကိုေရသြင္းဖို႔ ဖြဲ႕ထားတဲ့ေရေျမာင္း ငယ္ပဲ။ အဲဒီလို စနစ္တက် ကန္သင္းဖြဲ႕ ထားတဲ့ မဂဓလယ္ကို ျမင္ေတာ္မူေတာ့ ဘုရားရွင္က

“အာနႏၵာ၊ လယ္ကန္သင္းဖြဲ႕ထား ပံုကို ျမင္ရဲ႕လား”လို႔ ေမးေတာ္မူသတဲ့။ ရွင္အာနႏၵာက “ျမင္ပါေၾကာင္း”ေလွ်ာက္ ထားေတာ့ ဘုရားရွင္က –

“သင္ဟာ လယ္ကန္သင္းဖြဲ႕ထား သလို  သကၤန္းကို စီရင္ႏိုင္ပါ့မလား” လို႔ေမးေတာ္မူတယ္။ ရွင္အာနႏၵာက “စီ ရင္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား”လို႔ ေလွ်ာက္ထား ၿပီး ဇနပုဒ္ကေန ရာဇၿဂိဳဟ္ျပန္ ေရာက္ တဲ့အခါမဂဓလယ္ကြက္သဏၭာန္ သကၤန္း ခ်ဳပ္ၿပီး ဘုရားရွင္ထံ ျပသသတဲ့သည္ အခါ ဘုရားရွင္က  ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူၿပီး “ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ မျဖတ္ေသာ  သကၤန္းမ်ားကို မသံုးေဆာင္ရ၊ ျဖတ္ေသာ ဒုကုဋ္၊ ျဖတ္ေသာကိုယ္ဝတ္၊ ျဖတ္ေသာ သင္းပိုင္မ်ားကိုသာ သံုးေဆာင္ေစ”လို႔ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သတဲ့ဟု ရွင္းျပေလရာ သမီးက –

“ဘုရားရွင္က ဘာေၾကာင့္အဲဒီလို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေစရတာလဲ ေမေမ။ ၿပီး ေတာ့ လယ္ကြက္ သဏၭာန္ျဖတ္ခ်ဳပ္ေစ ရတာကေရာ ဘာအတြက္လဲ” ဟုေမး ျပန္ရာ ကြ်န္မလည္း မွတ္သားၾကည္ညိဳမိ ေသာ တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ အေျဖအတိုင္း ဤသို႔ ေျပာျပရေလ ေတာ့သည္။

“အထည္ကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ပစ္ လိုက္ေတာ့သူတစ္ပါးမရခ်င္မလိုခ်င္ေတာ့ ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကတစ္ေၾကာင္း စနစ္ တက်ခ်ဳပ္ထားလို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေဆာင္ တာက တစ္ေၾကာင္းစနစ္တက် ခ်ဳပ္ထား လို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေဆာင္တာက တစ္ ေၾကာင္း။ ပုညေကၡတၲံ အႏုတၲံရံဆိုတဲ့အ တိုင္းသံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းမႈတည္း ဟူေသာ မ်ိဳးေစ့၏တည္ရာ လယ္ေျမႏွင့္ တူတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္တာ ကတစ္ေၾကာင္း သည္အေၾကာင္းသံုးမ်ိဳး ေၾကာင့္ သကၤန္းကို လယ္ကြက္သဏၭာန္ ျဖတ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ ေစျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာျပလိုက္လွ်င္ သကၤန္း စတင္ထြက္ ေပၚလာပံုမွစ၍ အတန္အသင့္သိရွိလိုက္ ရေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေက်နပ္အားရ ေသာ ပံုစံျဖင့္ –

“ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္ ေမေမေျပာ ျပတာေတြေကာင္းတယ္”ဟု ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုေလသည္။ကြ်န္မလည္း သမီးျဖစ္သူအား ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပႏိုင္ ျခင္းမွာ စာေပ၏ေက်းဇူး၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ေက်းဇူးျဖစ္ေၾကာင္းဂုဏ္တင္ရင္း ကြ်န္မ၏ရင္တြင္း၌ တည္ေတာ္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦးခိုက္ ေနမိပါေလေတာ့သတည္း။

 

ဇင္လဲ့ရည္ႏြယ္