ေဒၚဝါေယာႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ ဓာတ္ဆင္နည္း

တစ္ေန႔သ၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ (စီ)ဘေလာက္ ၂ လမ္းထိပ္ရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္ ေဟာခန္းကေလးရွိရာသို႔ ခပ္ဝ၀ မိန္းမႀကီးတစ္ဦး သည္ ေရာက္ရွိလာေလ၏။

ထိုမိန္းမႀကီး၏ အမည္ရင္းမွာ ေဒၚလွေခ်ာ ဟူ၍ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္စြာမွ စကားမ်ား၍ အင္မ တန္မွ လွ်ာရွည္လွေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က ေဒၚဝါ ေယာဟူ၍ ေနာက္ေျပာင္ေခၚတြင္ခဲ့ရာမွ အစျပဳကာ ထိုမိန္းမႀကီး၏ အမည္သည္ မုန္႔လံုးေရေပၚမေဝ ကင္ပြန္းမတပ္ရပါဘဲႏွင့္ ေဒၚဝါေယာဟူ၍ ေကာင္း စြာ တြင္ခဲ့ရရွာေလေတာ့သတည္း။

ေဒၚဝါေယာႀကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ေတြ႕လိုက္ သည္ႏွင့္ ၿပံဳးစစလုပ္ရင္း လက္မတစ္ဖက္ကို ေထာင္ ျပေလ၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ –

“ဆရာဆီမွာ ေဗဒင္ ေစာေစာၾကည့္ရဖို႔ မနက္ေလးနာရီေလာက္ကတည္းက အိပ္ရာကထၿပီး ထြက္လာခဲ့ရတာ ဆရာေရ။ အခုကြ်န္မေရွ႕မွာ ဘယ္ သူမွ မရွိဘူး မဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္မကိုသာ   စၿပီးေဟာေပေတာ့”ဟု ပိုင္ႏိုင္ေသာ ေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာေလေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း –

“ကဲပါ ေဒၚဝါေယာရယ္ ဘာအေၾကာင္းေတြ ေပၚလာျပန္ၿပီလဲ။ တိုတိုနဲ႔ လိုရင္းေျပာဗ်ာ”ဟု ေျပာ လိုက္ရေလ၏။ ထိုအခါ ေဒၚဝါေယာႀကီးက –

“ကြ်န္မ တူမေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ေမးခ်င္တာပါ။ သူက အဆိုေတာ္လုပ္ခ်င္လို႔တဲ့”ဟု ေျပာၿပီး စကားကို ရပ္ထားလိုက္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က –

“အဆိုေတာ္လုပ္ခ်င္တာပဲဗ်ာ၊ ဘယ္သူက တားထားတာမွတ္လို႔၊ လုပ္ေပါ့ဗ်”ဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဒၚဝါေယာႀကီးက –

“ဘယ္သူကမွ တားထားတာ မဟုတ္ဘူး ေလ ဆရာရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ မလြယ္ဘူးေလ။ ႐ိုး႐ိုးအဆို ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား တဲ့ အဆိုေတာ္မ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တာ။ အဲဒါဘာေတြဘယ္လို လုပ္ရမလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ ဆရာ့ဆီသို႔လာခဲ့တာ” ဟု ျပန္၍ ေျပာေလ၏။ ထိုအခါ၌ ကြ်ႏု္ပ္က –

“ေဗဒင္ကိန္းခန္း မပါဘဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ လူအားလံုးဟာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့လူလိုပဲ ေနၾကထိုင္ၾက ျပဳမူ ၾကတယ္ဗ်။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အဲဒါပဲဗ်ာ”ဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဒၚဝါေယာႀကီးက –

“ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆရာရဲ႕ ရွင္းရွင္းေျပာစမ္းပါ”ဟု ျပန္၍ေျပာေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္။  ။ ဒါျဖင့္ခင္ဗ်ားကို တစ္ခုေမးမယ္ဗ်ာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့လူေတြရဲ႕ အမူအရာဟာ ရႊင္ လန္းတက္ၾကြေနမလား။ ေငးတိေငးငိုင္ႀကီးျဖစ္ေန မလား။

ေဒၚဝါေယာ။ ။ ဒါကေတာ့ ဆရာရယ္ ရႊင္ လန္းတက္ျြကေနမွာေပါ့။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာကေရာ ၿပံဳးခ်ိဳ ေနမလား၊ မဲ့ရႊဲ႕ေနမလား။

ေဒၚဝါေယာ။ ။ ၿပံဳးခ်ိဳေနမွာေပါ့ ဆရာရဲ႕။

ကြ်ႏု္ပ္။  ။ ဒါျဖင့္ရင္ လူအမ်ားစုဟာ ရႊင္လန္း တက္ၾကြေနတဲ့သူကို သေဘာက်မလား။ ေငးတိေငး တိုင္ျဖစ္ေနတဲ့သူကို သေဘာက်မလား။

ေဒၚဝါေယာ။ ။ ဒါမ်ားေမးေနရေသးသလား ဆရာ။ ရႊင္လန္းတက္ျြကေနတဲ့သူကိုပဲ သေဘာက် မွာေပါ့။ အားက်မွာေပါ့။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ မ်က္ႏွာေလး ၿပံဳးခ်ိဳေနတဲ့လူကို သေဘာက်မလား၊ မဲ့ရႊဲ႕ေနတဲ့လူကို သေဘာက်မ လား။

ေဒၚဝါေယာ။ ။ ဒါလည္း ဆရာရယ္ ၿပံဳးခ်ိဳ ေနတဲ့လူကိုပဲ သေဘာက်မွာေပါ့။ အားက်မွာေပါ့

ကြ်ႏု္ပ္ ။ ။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚဝါေယာရယ္ လူအ မ်ားစုဟာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့လူေတြ ကို သေဘာက်တယ္။ အားက်တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရႊင္ လန္းတက္ျြကမႈမ်ိဳး၊ ၿပံဳးၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေနျခင္းမ်ိဳးေတြကို အားက်တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ခ်င္ တယ္။ အဲဒီအတြက္ အဲဒီလူကို စိတ္ဝင္စားၿပီး အဲဒီ လူကို အားေပးခ်င္တယ္။ အဲဒီလို အားေပးၾကတဲ့ အတြက္ အဲဒီလူမွာ ပရိသတ္ပိုမ်ားလာၿပီး ပိုၿပီး ေအာင္ ျမင္ေတာ့တာေပါ့ ေဒၚဝါေယာရယ္။

အဲဒီေတာ့ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခ်င္တဲ့ လူ တစ္ေယာက္ဟာ အခုအေျခအေနမွာ ဘယ္ေလာက္ ပဲ နိမ့္က်ေနပါေစ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာင္စိတ္ေမြးၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးသား လူတစ္ေယာက္လို ရႊင္ရႊင္လန္း လန္းတက္တက္ၾကြၾကြျပဳမူေနထိုင္ေျပာဆိုေနႏိုင္ဖို႔ ပါပဲ။

ကြ်ႏု္ပ္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ စကားကိုရပ္ရင္း ေဒၚဝါေယာႀကီး၏ မ်က္ႏႈာ အား အကဲခတ္ေနမိေလ၏။ ေဒၚဝါေယာႀကီးလည္း ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ျဖင့္ နားေထာင္ရင္း –

“ဟုတ္တယ္ေနာ္ ဆရာ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့သူေတြဟာ ထပ္ထပ္ၿပီး ေအာင္ ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနၾကသလို မေအာင္ျမင္သူေတြ၊ ႐ံႈး နိမ့္သူေတြဟာ ထပ္ထပ္ၿပီး ျမဳပ္ျမဳပ္သြားၾကတာ ေပါ့”ဟု အေလးအနက္ ေျပာေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းကပင္ဆက္လက္၍ –

“ဆရာ့ဆီက ဒီအသိေလး ရလိုက္တာ ေတာ္ေတာ့္ကို အဖိုးတန္ပါတယ္ ဆရာရယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဗဒင္နည္းေလး၊ ဂမၻီရနည္းေလးေတြ ရွိရင္လည္း ေျပာျပပါဦး”ဟု ေျပာျပန္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္ က –

“က်ဳပ္တို႔ဆရာႀကီး အဘမင္းသိခၤသင္ေပး ဖူးတဲ့ နည္းတစ္ခုကေတာ့ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ ဓာတ္ ဆင္နည္း”လို႔ ေခၚတယ္ဗ်။

ေက်ာ္တဲ့ဓာတ္အတြက္ ဘုရားမွာ အေၾကာ္ ေလးမ်ိဳးလွဴရမယ္။ ဘာအေၾကာ္ေတြလဲဆိုရင္ ၾကက္ ေၾကာ္ရယ္။ ငွက္ေၾကာ္ရယ္။ နဝင္းေၾကာ္ရယ္၊ အျငင္းေၾကာ္ရယ္။ အဲဒီအေၾကာ္ေလးမ်ိဳးလွဴရမယ္ ဗ်}}ဟု ေျပာလိုက္လွ်င္ ေဒၚဝါေယာႀကီးက ရင္ဘတ္ ကို ဖိရင္း –

“ေအာင္မေလး ဆရာ့ဟာကလည္း ႀကံႀကီး စည္ရာေတြ ပါလား။ ၾကက္ေတြ၊ ငွက္ေတြကေတာ့ ထားပါေတာ့။ နဝင္းေကာင္ေတြ၊ အျငင္းေကာင္ေတြ က ဘယ္မွာသြားရွာရမွာတုန္း”ဟု ေမးေလေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က ရယ္ေမာရင္း –

“ဒီလိုပါ ေဒၚဝါေယာရယ္။ ေရွးလူႀကီးေတြ က အတိုမွတ္ရလြယ္ေအာင္ ေျပာခဲ့တာပါ။ ၾကက္ ေၾကာ္ဆိုတာက ၾကက္သြန္ေၾကာ္ကို ေျပာတာ၊ ငွက္ ေၾကာ္ဆိုတာက ငွက္ေပ်ာေၾကာ္ကိုေျပာတာ၊ နဝင္း ေၾကာ္ဆိုတာက ဘယာေၾကာ္ကိုေျပာတာဗ်ာ။ ဘဆို တာက ၾကာသပေတး ၅၊ ယာ ဆိုတာက ဗုဒၶဟူး ၄၊ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ၉ ရတယ္ဗ်ာ။ အျငင္းေၾကာ္ဆို တာက ဘူးသီးေၾကာ္ကို ေျပာခ်င္တာဗ်ာ။ မသိဘူး။ မရွိဘူး။ မလုပ္ဘူး ဘူးခံၿပီး ျငင္းတဲ့သေဘာမဟုတ္ လား။ အဲဒီေတာ့ ဘူးသီးေၾကာ္ဆိုေတာ့ အျငင္းေၾကာ္ ေပါ့ဗ်ာ။

အဲဒီ အေၾကာ္ေလးမ်ိဳးကို ကိုးခုစီ လွဴရ မယ္ဗ်။ အသံထြက္အတိုင္းဆိုရင္ အေၾကာ္ဆိုတာ ဟာ ေက်ာ္တဲ့ဓာတ္ကို ယူတာေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္တစ္ခု ၾကားဆိုတဲ့ ဓာတ္အတြက္က အေၾကာ္လွဴတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ေခါင္းေလာင္း ထိုး၊ ေၾကးစည္ေခါက္ၿပီး အမွ်အတန္းေပးေဝရမယ္ ဗ်။ ေခါင္းေလာင္းသံ၊ ေၾကးစည္သံဆိုတာၾကားေစတဲ့ ဓာတ္ကိုယူတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ ဘယ္လိုခြဲၿပီး မွတ္ရ မလဲဆိုေတာ့ ေယာက်ာ္းဆိုရင္ ေၾကးစည္ေခါက္ၿပီး အမွ်ေဝရမယ္၊ မိန္းမဆိုရင္ ေခါင္းေလာင္းထိုးၿပီး အမွ်ေဝရမယ္ဗ်။

အဲဒါအေက်ာ္အၾကား ဓာတ္ဆင္နည္းပါပဲ။ ဒါကို ကိုယ့္ရဲ႕ ေမြးေန႔မနက္ ကိုးနာရီ ၄၅ မိနစ္မွာ လုပ္ရင္လည္း ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ကိုယ့္ ေမြးေန႔ရဲ႕ သီရိက်တဲ့ေန႔မွာ လွဴရင္လည္းရတာေပါ့” ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ရွည္လ်ားစြာ ရွင္းျပလိုက္ေလ၏။ ထို အခါ ေဒၚဝါေယာႀကီးက –

“ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးလဲ ဆရာရဲ႕” ဟု ျပန္၍ ေမးေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က –

“တနဂၤေႏြ သားသမီးအတြက္ဆိုရင္ ေသာ ၾကာေန႔၊

တနလၤာသားသမီးအတြက္ဆိုရင္ တနဂၤေႏြ ေန႔၊

အဂၤါသားသမီးအတြက္ဆိုရင္ တနလၤာေန႔၊

ဗုဒၶဟူးသားသမီးအတြက္ဆိုရင္ အဂၤါေန႔၊

ၾကာသပေတး သားသမီးအတြက္ဆိုရင္ စေနေန႔၊

ေသာၾကာသားသမီးအတြက္ဆိုရင္ ဗုဒၶဟူး ေန႔၊

စေနသားသမီးအတြက္ဆိုရင္ ဗုဒၶဟူးေန႔” ဟု ေျပာျပလိုက္ရာ ေဒၚဝါေယာႀကီးလည္း

“ဟုတ္သြားၿပီ ဟုတ္သြားၿပီ။ ဒီေလာက္ဆို ရင္ ေတာ္ေတာ္ဟုတ္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ျပန္မယ္ ဆရာေရ။ ဟုတ္တုန္းေလးမွာ ရပ္ထားလိုက္မွ။ ဟုတ္ တာထက္ ပိုသြားရင္ ႐ႈပ္ကုန္တတ္တယ္ ဆရာရဲ႕”ဟု ေျပာဆိုေရရြတ္ၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဟာခန္းမွ ရႊင္ လန္းတက္ၾကြစြာ ထြက္ခြာသြားပါေလေတာ့သတည္း။

 

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ